Zajęcia plastyczne w Agape Club,16.02.2012r.

W świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy potrzebującym AGAPE odbyły się zajęcia plastyczne, prowadzone przez uczniów III LO.