Znak jakości szkoły

    

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2024”

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie to  jedna z dziesięciu Platynowych Europejskich Szkół Praworządności RP 2019.

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno-prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie jako jedna ze 140 szkół w Polsce otrzymało tytuł Szkoły Kompetencji Przyszłości za aktywny udział uczniów w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.

To dzięki projektom realizowanych w naszej szkole Unici rozwijają w sobie kompetencje przyszłości: inteligencję emocjonalną, komunikację, umiejętność współpracy i pracy w zespole, a przy tym – i to jest najważniejsze – zmieniają świat na lepsze.

Udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii to dla uczniów nie tylko możliwość uzyskania cenionego przez pracodawców międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami. To przede wszystkim okazja do dostrzeżenia realnych problemów społecznych i podjęcia próby przeciwdziałania im. To również szansa na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z pracą zespołową, kreatywnością, przywództwem, wykorzystywaniem narzędzi IT, planowaniem, podejmowaniem decyzji, samodzielnym działaniem czy też wystąpieniami publicznymi.