Zdrowy styl życia
20.12.2012, autor: Admin

 

I semestrze roku szkolnego 2010/2011, w okresie od 4.10.2010 do 5.12.2010r. odbył się Konkurs „Zdrowy styl życia”. W tym roku pod hasłem „Człowiek i miasto”. Miał on na celu zainteresowanie młodzieży problemami zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zwrócenie uwagi na problem alkoholowy i inne problemy, które uniemożliwiają zdrowe funkcjonowanie w mieście. Konkurs był  współfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w 2010 roku. Konkurs przeprowadziły: p. Anna Stasiak–Godyńska, p. Renata Palczewska. Załączone prezentacje są tylko częścią prac wykonanych w ramach konkursu. Konkurs realizowany jest od roku szkolnego 2003/2004, a od roku 2005 współfinansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program i wnioski o dofinansowanie konkursu „Zdrowy styl życia”, kierowane do Wydziału Spraw Społecznych UM w Lublinie opracowała p. Renata Palczewska. W tym roku uzyskano fundusze w wysokości 1200,00 zł.