Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne
20.12.2012, autor: Admin

 

W I semestrze roku szkolnego 2010/2011, w okresie  od 4.10.2010 do 17.12.2010r. odbywały się „Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne” kierowane do uczniów klas drugich. Miały one na celu dostarczenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych w budowaniu zdrowego i satysfakcjonującego życia. Były współfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w 2010 roku. Program zajęć i wniosek o dofinansowanie „Zajęć profilaktyczno – edukacyjnych”, kierowany do Wydziału Spraw Społecznych UM w Lublinie opracowała p. Renata Palczewska. Uzyskano fundusze w wysokości 1200,00 zł.