Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne
03.04.2012, autor: R. Palczewska

W I semestrze roku szkolnego 2011/2012, w okresie  od 21.09.2011 do 08.11.2011r. odbywały się „Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne” kierowane do uczniów klas drugich. Miały one na celu dostarczenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych w budowaniu zdrowego i satysfakcjonującego życia. Uczestniczący w nim uczniowie (23osoby) mieli okazję do zgłębienia samowiedzy i rozwoju osobowego.

Zajęcia były współfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku. Program zajęć i wniosek o dofinansowanie „Zajęć profilaktyczno – edukacyjnych”, kierowany do Wydziału Spraw Społecznych UM w Lublinie opracowała Pani Renata Palczewska. Uzyskano fundusze w wysokości 1200,00 zł.