Wyróżnienia

 


    Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”

W uznaniu za znaczące zasługi na rzecz lubelskiej oświaty oraz wieloletnią działalność edukacyjną  i wychowawczą III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej otrzymało Medal Zasłużony dla Miasta Lublin

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej otrzymało Dyplom Uznania od Zarządu Województwa Lubelskiego

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej otrzymało z rąk Wojewody Lubelskiego Dyplom Uznania za zapewnienie najwyższego poziomu edukacji, wdrażanie nowoczesnych, efektywnych metod nauczania, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli, stworzenie możliwości rzetelnego przygotowania uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.

Od Lubelskiego Kuratora Oświaty III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej otrzymało gratulacje oraz wyrazy uznania dla dorobku szkoły opartego na kształceniu i wychowaniu młodzieży w duchu poszanowania fundamentalnych wartości dobra, prawdy i piękna.