W naszych sercach na zawsze
02.11.2022, autor: Admin

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 1 listopada 2022 r. zmarła Pani Helena Bednarczyk nauczycielka historii sztuki, wiedzy o kulturze i plastyki, związana 20 lat z naszą Szkołą.

Pani Helena Bednarczyk, ur. 2 lipca 1970 r. w Sanoku, w 1999 r. ukończyła  studia wyższe w zakresie historii sztuki na KUL w Lublinie. Pracę jako nauczycielka w naszej szkole rozpoczęła 1 września 2002 r. Wcześniej pracowała jako kustosz Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika oraz w Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej w Lublinie.
 
Praca pedagogiczna Pani Heleny Bednarczyk była wielokrotnie oceniana jako wyróżniająca. Powierzone obowiązki dydaktyczne i wychowawcze wypełniała wzorowo. Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym oraz centralnym. Przygotowywała młodzież do udziału w konkursach plastycznych, architektonicznych, fotograficznych i literackich. Zawsze dbała o wystrój estetyczny szkoły, oprawę plastyczną odbywających się uroczystości oraz imprez organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Była pomysłodawcą i koordynatorem organizowanego nieprzerwanie od 2005 r. Tygodnia Kultury, na który składały się m.in.: Dzień Twórczości, Dzień Teatru, Dzień Kultury Lubelskiej, Dzień Muzyki, Dzień z zaproszonymi gośćmi. Organizowała konkursy o Lublinie, wystawy oraz katalogi prac uczniów, spotkania z osobowościami świata kultury i nauki. Zawsze zachęcała i inspirowała młodzież do rozwoju swoich artystycznych pasji.  

W uznaniu zasług w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała w 2010 r. nagrodę Prezydenta Miasta Lublin, a w 2015 r. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora (2007, 2009, 2011, 2016, 2020). Włączała się w liczne akcje charytatywne oraz promowała wolontariat jako aktywną formę pomocy potrzebującym.

Na co dzień Pani Helena Bednarczyk była odpowiedzialnym i rzetelnym pracownikiem. Zawsze niezwykle skromna i wrażliwa. Nigdy nie szczędziła swojego prywatnego czasu dla młodzieży i drugiego człowieka. Z każdym potrafiła dzielić się swoją wiarą, nadzieją i miłością…

Pozostawiła po sobie smutek i pustkę oraz jak miała w zwyczaju, zadanie na dzisiaj i kolejne dni  ...aby cieszyć się każdą chwilą.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 listopada w kaplicy na Cmentarzu Centralnym przy ul. Rymanowskiej 1 w Sanoku.
Msza św. godz. 12.00, różaniec godz. 11.00. Miejsce spoczynku Cmentarz Południowy w Sanoku.