Unici w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej UM
21.06.2024, autor: Admin

 

Trzy tygodnie temu uczniowie klasy 3e uczestniczyli w niezwykłych warsztatach zorganizowanych w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Podczas warsztatów uczniowie wysłuchali informacji o specyfice badań przedklinicznych na różnych modelach badawczych.  Poznali warunki hodowli i zachowania wybranych zwierząt laboratoryjnych: myszy i ryb z gatunku Danio rerio (zebrafish). Wspomniane modele są wykorzystywane w badaniach nad chorobami, takimi jak nowotwory, czy choroby serca oraz w toksyczności nowych leków.

Uczniowie zapoznali się z cyklem rozwojowym zebrafish i zobaczyli, że przezroczyste zarodki pozwalają na obserwację ich procesów rozwojowych w stanie rzeczywistym. Dowiedzieli się również, że genom tych ryb jest dobrze poznany i łatwy do manipulacji, co umożliwia badania nad genetyką i rozwojem organizmów.

Za wyjątkowe przyjęcie w laboratoriach OMD pragniemy podziękować:
- dr hab. n. farm. Barbarze Budzyńskiej, profesor uczelni
- dr n. med. Annie Boguszewskej-Czubarze, profesor uczelni
- oraz wszystkim pozostałym Osobom zaangażowanym w organizację zajęć, w grupie których była również absolwentka Unii😊