UNIchem
03.06.2024, autor: Admin

 

Wyniki III etapu
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego „UNIchem”
I edycja
Rok szkolny 2023/2024


Tegoroczną pierwszą edycję Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego „UNIchem” honorowym patronatem objęli:
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. Anna Deryło–Marczewska Dziekan Wydziału Chemii UMCS.

W pierwszym etapie konkursu uczestniczyło 27 uczniów z 13 szkół podstawowych województwa lubelskiego. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 16 uczniów z 8 szkół. Natomiast etap finałowy pisało 11 osób z 7 szkół. Tytuł laureata otrzymali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów, finalisty uczniowie z wynikiem minimum 30% punktów, pozostali dyplomy uczestnictwa.

Tytuł laureata z wynikiem 100% zdobył Tomasz Bielecki - uczeń Szkoły Podstawowej  im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, przygotowany przez panią Barbarę Wierzbicką, a także z wynikiem  89% - Mikołaj Łyjak - uczeń Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie przygotowany przez panią Agnieszkę Moskal.

Na uroczyste podsumowanie I edycji konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników III etapu wraz z opiekunami merytorycznymi w dniu 11 czerwca o godzinie 10.00.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!