Unia Szkołą Odkrywców Talentów
26.02.2012, autor: Admin

 

Unia, jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Lublinie, otrzymała tytuł Szkoła Odkrywców Talentów.

Poniżej prezentujemy zajęcia, które zostały wyróżnione w ramach projektu.

Koło Astronomiczne
W ramach Koła odbywają się: wykłady i prezentacje multimedialne, obserwacje nieba na terenie szkoły oraz przy użyciu teleskopów internetowych, pokazy protuberancji słonecznych, wykłady z astrofizyki, spotkania z ciekawymi ludźmi /np. M. Hermaszewski/ oraz wyjazdy do ośrodków naukowych /Świerk, CERN/.
Uczniowie uczą się rozpoznawać gwiazdozbiory, ustalać położenie planet. Obserwując zmiany położenia gwiazd w ciągu doby i roku uczniowie poznają prawa fizyki. Biorą udział w wielu konkursach, zarówno tych, które wymaja od nich obliczeń jak również zdolności artystycznych i sprawdzających wiedzę ogólną.

Podstawy Sztucznej Inteligencji
Na zajęciach uczniowie zapoznają się z problemami rozwiązywanymi przez AI: rozwiązywanie logicznych zagadek opisanych w języku PROLOG, systemami eksperckimi, sieciami neuronowymi oraz robotyką. Tworzeniem własnych systemów eksperckich oraz programów autonomicznego sterowania robotów.

Koło psychologiczne
Zajęcia służą rozbudzeniu aktywności poznawczej, zaciekawieniu młodzieży wiedzą psychologiczną, kształtowaniu myślenia twórczego, poświęcone są zgłębianiu psychologii, wielowymiarowego funkcjonowania człowieka, praktycznemu zastosowaniu wiedzy, zarówno w życiu społecznym, jak i osobistym
Uczniowie posiadają wiedzę pozaprogramową, laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów /Turniej Wiedzy Psychologicznej, Młodzi przeciwko przemocy/ oraz konkursów regionalnych i szkolnych, projekt badawczo-edukacyjny 'Czy wiesz, co jesz i dlaczego?', oparty na eksperymencie Solomona Ascha.

Warsztaty teatralne
Zajęcia opierają się na pracy z tekstami dramatycznymi pod kątem realizacji teatralnych; obejmują zadania aktorskie, ćwiczenia ruchu scenicznego, mimiki, gestów, emisji głosu, a także form takich jak pantomima czy improwizacja. Produktem finalnym zajęć są spektakle Teatru 19.99 wystawiane na scenie.
W ciągu roku powstaje kilka spektakli prezentowany szerokiemu gronu publiczności w szkole oraz na przeglądach teatralnych.

Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie
Zajęcia odbywają się w ośrodkach lokalnych mediów przez trzy kolejne dni. Warsztaty mają na celu kształtowanie postaw świadomego odbioru i tworzenia mediów, wszechstronną prezentację dokonań dziennikarskich młodych ludzi oraz wypracowanie nowych rozwiązań pod kierunkiem najlepszych ekspertów.
Efektem jest szkolna gazeta SENSOR oraz Unia.tv, a także udział w konkursach dziennikarskich.

więcej: na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej