Tydzień Kultury

Idea stworzenia Tygodnia Kultury wynikła z potrzeby przybliżenia młodzieży interdyscyplinarnego charakteru kultury oraz zależności kulturowych, zachodzących w każdej społeczności. Potrzeba ta nabiera jeszcze większego znaczenia, zważywszy na wyjątkowo szybkie przemiany, dokonujące się we współczesnej kulturze.
   
Celem tej cyklicznej imprezy jest pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu kultury i wychowania, uświadomienie wpływu człowieka na kształt kultury oraz rozbudzanie zainteresowania problemem „wychowania do kultury”.

Ma ona także charakter wychowawczy. Autorytet zapraszanych prelegentów, takich jak o. prof. Mieczysław  Krąpiec, prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Urszula Mazurczak, prof. Zofia Bernatowicz, prof. Maria Poprzęcka, prof.  Stanisław Bortnowski, czy dr Leszek Mądzik i Grzegorz Linkowski, pozwala młodzieży na bezpośrednie  spotkanie z opiniami środowisk kulturotwórczych. Poprzez poruszane przez nich, trudne nieraz tematy, mogą kształtować się fundamentalne wartości moralne w postawach uczniów.

Bardzo ważnym zadaniem każdej edycji TK jest prezentacja twórczości artystycznej samych uczniów. W ramach Tygodnia przedstawiane są dokonania artystyczne młodzieży szkolnej, w takich dziedzinach twórczych jak: plastyka, muzyka, taniec, poezja i teatr. Dzięki prezentacjom uczniowie często ujawniają ukryte dotąd talenty i mają szanse pochwalić się nimi przed szkolną publicznością.

Tematy TK poświęcone są ponadczasowym wartościom człowieka, wielokulturowym aspektom Lubelszczyzny, konfrontacji kultury współczesnej z tradycją oraz problemom relacji między rozwojem technologii i współczesną kulturą.

XIX Tydzień Kultury

 20-24.02.2023 r.

Program 


Wystawa prac plastycznych
uczniów III LO

Dzień Kultury Lubelskiej

Konkursy o Lublinie

Konkurs recytatorski

"Moria"

XVIII Tydzień Kultury

 03. 2022 r.

Program 

Wernisaż wystawy prac plastycznych uczniów III LO

Galeria zdjęć - wystawa

XVIII Tydzień Kultury - prace młodzieży

Galeria prac - interpretacja obrazu "Przysięga Horacjuszy" J. L.David

100 lat Unii - historia szkoły w komiksie

Międzyszkolne konkursy o Lublinie

Dzień Kultury Lubelskiej
- galeria zdjęć

Teatr 19.99 "Raj utracony"

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Absolwentów III LO

XVII Tydzień Kultury
-wystawa prac

 01. 2021 r.


Galeria zdjęć

Katalog prac uczniów

Katalog prac, impresje obrazów oczami Unitów


 
XVI Tydzień Kultury
10 - 14. 02. 2020 r.

Program

Wernisaż wystawy twórczości uczniów III LO

Galeria zdjęć

Dzień Teatru - "Toast"

Walentynkowy koncert muzyki filmowej z Unia Film Festival

Wykład Pray to the Great Spirit

Międzyszkolny konkurs "Dzieje Lublina"

XV Tydzień Kultury
21 - 25. 01. 2019 r.


Program


Otwarcie wystawy twórczości prac plastycznych uczniów III LO

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach oraz Blagier - daj się porwać!

Spektakl „Awaria" Teatru 19.99

Konkurs mitologiczny

Dzień Kultury Lubelskiej;
finały konkursów: "Lublin - Miasto Kultury" oraz "Dzieje Lublina"

 XIV Tydzień Kultury

 9 - 12. 01. 2018 (cz. 1)

24. 01. - 22. 02. 2018 (cz. 2)


Program


„Ach,te kobiety” w wykonaniu
Teatru 19.99

Konkurs mitologiczny

Konkurs Kolęd i Pastorałek

Dzień Kultury Lubelskiej XIII Tydzień Kultury

 13 - 17. 02. 2017

 Program

Spotkanie z aktorami z Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

Lublin Jagiellonów

Spotkanie autorskie z Gabrielą Graszą

Dzień Kultury Lubelskiej, konkursy: "Dzieje Lublina" i "Lublin - Miasto Kultury"

"Dziady" cz. II w wykonaniu Teatru 19.99


XII Tydzień Kultury 

25-29. 01. 2016

Temat: Co tam komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach?

Program

Galeria zdjęć
Dzień Kultury Lubelskiej,
finały konkursów: Dzieje Lublina
Lublin -Miasto Kultury

Galeria zdjęć
Otwarcie wystawy prac uczniów III LO

Galeria zdjęć
Henryk Polak and his band - koncert

Galeria zdjęć
Konkurs kolęd

XI Tydzień Kultury 

12-16. 01. 2015 (cz.1)

16-20. 03. 2015 (cz.2)

Temat cz. 1:
Literatura w realiach historycznych

Program cz.1

Galeria zdjęć -Tańce integracyjne

Galeria zd. - Otwarcie wystawy prac uczniów III LO

Galeria zdjęć - Konkurs kolęd

Temat cz. 2:
Lublin w realiach historycznych

Program cz.2

Galeria zdjęć - Dzień Kultury Lubelskiej

Galeria zdjęć -Dzień Kultury Francuskiej


X Tydzień Kultury   13-17. 01. 2014 (cz.1)
                                   17-21. 03. 2014 (cz.2)

Temat:
Współczesne piękno – kultura cyberprzestrzeni

Program cz.1

Galeria zdjęć

Program cz.2

Galeria zdjęć - Dzień kultury francuskiej

Galeria zdjęć -Nauki ścisłe w sztuce i kulturze

Prace plastyczne uczniów III LO

IX Tydzień Kultury

21– 25. 01. 2013

Temat:
Historia Lublina zapisana w artefaktach


Program


VIII Tydzień Kulltury

23 – 27. 01. 2012

Temat:
Współczesna kultura w cyberprzestrzeni

Program

Skrzydełka

Bo my lubimy śpiewanie - Kantylena

III edycja Międzyszkolnego Konkursu
"Lublin – Miasto Kultury"
Galeria zdjęć


VII Tydzień Kultury

14 – 18. 02. 2011

Temat:
Kultura obrazkowa jako współczesny komunikat


Program


VI Tydzień Kultury

22-24.03.2010

Temat:
Lublin miastem kultury: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

 

 


Program


V Tydzień Kultury

30 – 03.04.2009

Temat:
Kultura polska a kultura europejska

Program

IV Tydzień Kultury 

03– 07.03.2008

Temat:
Rozwój techniki i technologii a współczesna kultura

Program


III Tydzień Kultury

05.03– 09.03.2007

Temat:
Konfrontacja kultury współczesnej z tradycją


Program

II Tydzień Kultury

06.03– 10.03.06

Temat:
Rola kultury w kształtowaniu relacji między Polską a jej wschodnimi sąsiadami – kultura jako czynnik, który łączy a nie dzieli

Program

 

I Tydzień Kultury

28.02 – 04.03.05

Temat:
„KULTURA – ALE JAKA?”  Jaką rolę w kształtowaniu współczesnej kultury mogą pełnić ponadczasowe wartości człowieka?

Program