Rekrutacja 2023
18.07.2023, autor: Admin

 

18 lipca 2023 roku o godz. 10.00 Komisja Rekrutacyjna w III LO im. Unii Lubelskiej poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, prosimy o doniesienie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE o wynikach z egzaminów ósmoklasisty, kartę zdrowia i, w przypadku, laureatów kuratoryjnych konkursów lub olimpiad przedmiotowych - oryginał zaświadczenia o byciu laureatem) oraz trzy zdjęcia legitymacyjne. Komisja rekrutacyjna będzie pracować we wtorek 18 lipca do godz.15.00. Natomiast od środy, tj od 19 lipca do czwartku, tj do 20 lipca 2022r. komisja rekrutacyjna pracować będzie w godz. 9.00 - 14.00. W piątek, tj. 21 lipca 2023r., będziemy pracować od 9.00 do 15.00).

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do III Liceum Ogólnokształcącego, proszeni są o składanie podania o przyjęcie w krekrutacji uzupełniającej.

Poniżej wzór podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

 

Pliki do pobrania