Rada Rodziców

Drodzy Rodzice, apelujemy o wszechstronne wsparcie naszych działań, które mają  na celu zapewnienie jak najlepszych warunków pracy naszym dzieciom. Dołóżmy wszelkich starań aby uczniowie III Liceum im. Unii Lubelskiej byli najlepsi pod każdym względem i osiągali jak najwięcej sukcesów.

Prezydium Rady
Prezes Rady Rodziców
Joanna Janicka-Kaszczyszyn

Członkowie
Żaneta Jakowicka, Sebastian Kwiecień, Edmund Popławski, Małgorzata Skibińska, Jacek Twardzik, Maryla Wojciechowska, Wioletta Zgierska-Szafranek

Komisja rewizyjna
Jacek Janiuk, Anna Michalczyk, Katarzyna Wojtyła

Przedstawiciele rodziców w Radzie Szkoły
Jolanta Szeliga-Król, Wioletta Zgierska-Szafranek

Ze środków, pozyskanych ze składek, finansujemy:
   - zajęcia pozalekcyjne (kółka przedmiotowe i koła zainteresowań),
   - zakup lektur i nowości wydawniczych do biblioteki,
   - zakup pomocy naukowych (m.in. do pracowni językowych),
   - stroje oraz sprzęt sportowy,
   - udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
   - prelekcje, warsztaty, konferencje.
 
realizujemy:
   - doposażenie pracowni (np. komputerowej),
   - współfinansujemy remonty szkolne (prace malarskie i in.),
 
nagradzamy:
   - w konkursach: na „klasę roku”, na znajomość statutu, konkursach twórczości artystycznej,
   - najlepszych ucznów promujemy nagrodami książkowymi,
   - fundujemy też nagrody dla najlepszych maturzystów.

Nr konta:
Rada Rodziców III LO, pl. Wolności 4, 20-005 Lublin
06 1160 2202 0000 0001 4292 8547