Psycholog szkolny

 

Klaudia Banaś

O mnie
Jestem psychologiem z dyplomem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z doświadczeniem w pracy w poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz w szkole.
Jako psycholog staram się poszukiwać w młodym człowieku potencjału rozwojowego, mocnych stron i predyspozycji, które pozwolą mu rozwinąć skrzydła oraz radzić sobie w rzeczywistości i przezwyciężać trudności.
Patrzę optymistycznie na młodzież, z podziwem i zachwytem nad jej zmaganiami oraz przemianami.
Prywatnie mama dwójki wspaniałych chłopaków, lubiąca wędrówki szlakami, nie tylko górskimi, jazdę na rowerze, kontakt z przyrodą oraz muzykę od klasycznej po rockową (długo by wymieniać).

Zadania
- konsultacje indywidualne z uczniami, w tym: diagnoza predyspozycji, wsparcie w sytuacjach trudnych oraz w procesie adaptacyjnym uczniów, doradztwo zawodowe, nauka umiejętności gospodarowania czasem, uczenia się itd.;
- konsultacje z rodzicami uczniów;
- współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, w tym: prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, szkolenia nauczycieli, integracja klas pierwszych, organizowanie spotkań z instytucjami, gośćmi;
- współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas;
- koordynowanie programu stypendialnego;
- koordynowanie programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” oraz „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”.

Godziny pracy
Poniedziałek - 12.00 – 16.00
Wtorek - 9.00 – 14.00
Środa - 8.15 – 12.15
Czwartek - 8.15 – 12.15
Piątek - 8.15 – 11.15

 

Maja Boczek

O mnie
Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku psychologia na specjalności psychologii rodziny oraz studiów podyplomowych w zakresie kwalifikacji pedagogicznych i doradztwa zawodowego. W liceum jestem zatrudniona na stanowisku psychologa oraz doradcy zawodowego  – nauczyciela mianowanego.  Posiadam doświadczenie pracy w szkole podstawowej,  Poradni Zdrowia Psychicznego, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Zadania
- prowadzenie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego;
- indywidualne rozmowy doradcze;
- indywidualne rozmowy z uczniami (wspierające, motywujące, dotyczące zarządzania stresem i emocjami);
- diagnoza przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych;
- prowadzenie konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
- udzielanie porad i wsparcia rodzicom, wskazywanie osób i instytucji udzielających odpowiednich form pomocy;
- prowadzenie zajęć profilaktycznych, warsztatów, pogadanek.

Godziny pracy
Poniedziałek: 7:15 – 12:15
Czwartek: 12:00 – 16:00
Piątek: 10:00 – 15:00