Pedagog szkolny

 Godziny pracy pedagoga szkolnego
pani mgr Renaty Palczewskiej


Poniedziałek   –
Wtorek   –
Środa   –
Czwartek  –
Piątek    –

Pedagog szkolny??

Kim jest? i czym się zajmuje?

To jest miejsce na stronie, które pokrótce odpowie na te pytania.

Ogólnie można powiedzieć, że zajmuję się pomocą uczniom, w różnych doświadczanych przez nich trudnościach oraz osobom odczuwającym potrzebę zmian.

Zajęcia z uczniami
Indywidualne spotkania dla uczniów, którzy mają potrzebę rozwoju osobowego, lepszego poznania siebie, których nurtują pytania, i którzy poszukują odpowiedzi

Indywidualne spotkania dla uczniów doświadczających różnorodnych problemów – w nauce, z akceptacja siebie, w kontaktach społecznych, trudności okresu dorastania; w tym wieku młody człowiek poszukuje własnej drogi życiowej, formułuje cele dalekie i bliskie, czasem potrzebuje pomocy osób dorosłych, pomoc uczniom w usprawnianiu kontaktów interpersonalnych i funkcjonowania emocjonalnego, doskonalenie sprawstwa

Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach psychologiczno – pedagogicznych

Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i logiczne, tak potrzebne w nauce szkolnej i przyszłym życiu

Zajęcia służące doskonaleniu tych umiejętności społecznych oraz kontroli emocji, głównie gniewu i złości

Zajęcia indywidualne lub w małych grupach dotyczące strategii i technik uczenia się

Zajęcia rozwoju osobowego prowadzone w małych grupach

Doradztwo zawodowe – pomoc młodzieży w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych, poprzez badania zawodoznawcze, wyborze zawodów, analizie zasad rekrutacji, wyborze preferowanych kierunków studiów i egzaminów maturalnych.
Nie każdy w wieku 17, 18 lat wie,  jaki zawód chce w przyszłości wykonywać. Decyzja zawodowa lub wybór studiów wiąże się głównie z poznaniem swoich predyspozycji  i możliwości. Wybór ścieżki zawodowej bywa trudny, również dla osób mających wiele pasji. Warto więc wyznaczyć swoja priorytety i sprecyzować plany.
Temu służą zajęcia doradztwa zawodowego, rozwijające wiedzę o sobie, świecie zawodów, rynku pracy oraz możliwościach dalszego kształcenia. Badania zawodoznawcze i konsultacje indywidualne mają w rezultacie
Tematyka obejmuje m.in.:
samopoznanie;
zainteresowania edukacyjne;
zainteresowania zawodowe;
umiejętności, uzdolnienia, talenty;
typ osobowości zawodowej;
obraz własnej osoby - samoocena;
wartości;
przekonania;
radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
podejmowanie decyzji w kontekście Ja a Świat Zewnętrzny;
uświadomienie odpowiedzialności ucznia za własny rozwój;
autoprezentacja;
asertywność;
wyszukiwanie i przetwarzanie informacji przydatnych do planowania kariery oraz korzystanie z dostępnych źródeł pomocy doradczej.

Zajęcia integracyjne realizowane na godzinach wychowawczych, na zapotrzebowanie młodzieży
i wychowawcy, służące poznaniu się uczniów w klasie i tworzeniu prawidłowych więzi grupowych

Rozwój osobowy poprzez twórczość
„Możliwość Tworzenia można określić jeszcze inaczej: jest to gotowość, by rodzic się na nowo każdego dnia.“
                                                                                                                                           Erich From
Twórczość to jedna z najważniejszych dziedzin aktywności człowieka; nadaje życiu sens, czyni je wartościowym, przyjemnym, pomaga w sposób pozytywny spożytkować ludzką energię.
Podczas proponowanych zajęć poprzez działalność twórczą młody człowiek rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, dobiera narzędzia i materiały potrzebne do realizacji projektu, odkrywa przyjemność tworzenia.

Działalność profilaktyczna i prozdrowotna

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne. Programy profilaktyczne. Warsztaty profilaktyczne.
Prelekcje, wykłady i spotkania ze specjalistami

Mają one na celu kształtowanie umiejętności potrzebnych w budowaniu zdrowego i dobrego życia, dostarczenie wiedzy na temat kontaktów interpersonalnych, zachowań ryzykownych
i mechanizmów uzależnień. Realizowane są treści takie jak: elementy autoprezentacji, elementy komunikacji interpersonalnej, samopoznanie, określanie zainteresowań, określanie ważnych wartości i celów życiowych, określanie zasad współpracy w grupie, budowanie bliskich relacji z ludźmi, umiejętności budowania satysfakcjonujących kontaktów z innymi, umiejętności kierowania własnymi emocjami, zasady skutecznego rozwiązywania konfliktów, używki i zachowania ryzykowne jako substytut potrzeb zaspakajanych w relacjach z innymi ludźmi.

https://www.3lo.lublin.pl/Medialna_sila_razenia,pl,news,1,1,1175.html

https://www.3lo.lublin.pl/Unikat,pl,news,1,1,1168.html
https://www.3lo.lublin.pl/Warsztaty_wzajemni_pomocni_w_trosce_o_zdrowie_psychiczne,pl,news,1,1,1426.html
https://www.3lo.lublin.pl/Konferencja_zastanow_sie_zanim_wypijesz_w_ciazy,pl,news,1,1,1440.html
https://www.3lo.lublin.pl/Program_edukacyjny_z_zakresu_zdrowia_psychicznego,pl,news,1,1,651.html
https://www.3lo.lublin.pl/Program_edukacyjny_z_zakresu_zdrowia_psychicznego,pl,news,1,1,576.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zajecia_profilaktycznoedukacyjne,pl,news,1,1,99.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zdrowy_styl_zycia,pl,news,1,1,100.html
https://www.3lo.lublin.pl/Transplantacja_dar_zycia,pl,news,1,1,136.html
https://www.3lo.lublin.pl/Konkurs_zdrowy_styl_zycia,pl,news,1,1,294.html
https://www.3lo.lublin.pl/Ix_edycja_dnia_dla_zdrowia,pl,news,1,1,323.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zajecia_profilaktyczno_edukacyjne,pl,news,1,1,337.html
https://www.3lo.lublin.pl/Podziekowanie_dla_uczniow_unii_od_lubelskiego_hospicjum_im_malego_ksiecia,pl,news,1,1,410.html

Teatr profilaktyczny
To opracowanie autorskich spektakli poruszających tematykę problemów współczesnych Unitów

„Unikat” jest swoistą metaforą tego, do czego mogą prowadzić niespełnione ambicje i natłok obowiązków. Nie każdy jest w stanie udźwignąć i zmierzyć się z wymaganiami stawianymi w szczególności przez samego siebie. Nakładające się na siebie brak wiary w swoje możliwości  i młodzieńcza ciekawość mogą spowodować różnego rodzaju uzależnienia, od których trudno jest się uwolnić i powrócić do normalnego życia, swoich planów i marzeń. „Unikat” pokazuje, że tylko od naszych wyborów zależy jak potoczy się nasze życie.

Paulina Bereza

„Unikanie” to spektakl mówiący o młodych ludziach, którzy każdego dnia muszą wybierać z ogromnego katalogu możliwości, jaki oferuje im współczesny świat. Pokazuje, jak odmienne postawy prezentują
w określonych sytuacjach, jak zachowują się wobec innych i wreszcie dokąd ich to zaprowadzi. Nas młodych, skłania do refleksji nad własną hierarchią wartości i zastanowienia, czy przypadkiem nie wybraliśmy niewłaściwie.

Katarzyna Kulpa

https://www.3lo.lublin.pl/strona,pl,gallery,12,1,193.html
https://www.3lo.lublin.pl/Spektakl_profilaktyczny_unikanie,pl,news,1,1,1507.html
https://www.3lo.lublin.pl/Unikat_w_teatrze_im_h_ch_andersena,pl,news,1,1,1345.html

„Pod wpływem” to monodram na podstawie scenariusza Pani Ewy Owerczuk. Historia urzędniczki skarbowej, która postanawia zmienić swoje dotychczasowe, monotonne i poukładane życie. Czy nagła decyzja będzie dobra w skutkach?

„W parku” na podstawie scenariusza Pawła Spasówki. To letni teatr absurdu,
w którym można dostrzec słowa piosenki Edyty Bartosiewicz  „…bo czasem lepiej odejść od zmysłów by nie zwariować…”

• Lubelskie Dni Profilaktyki
https://www.3lo.lublin.pl/Lubelskie_dni_profilaktyki_w_iii_lo,pl,news,1,1,1341.html

Efektem pracy Teatru są autorskie spektakle, wystawione dla uczniów naszej Szkoły, zaproszonych gości, młodzieży gimnazjalnej, imprez o charakterze miejskim , np.: Lubelskie Dni Profilaktyki, Noc Kultury – występowaliśmy w Teatrze im H. Ch. Andersena, „Jesień z profilaktyką”.
Młodzież uczestniczy w warsztatach psychologicznych i teatralnych.  Uczniowie mają możliwość wzbogacić swoją wiedzę na temat uzależnień. Biorą udział przygotowaniu i wystawieniu profilaktycznego spektaklu teatralnego. Poprzez wcielenie się w poszczególne role prezentują problemy swoich rówieśników, dokonują poznania i analizy postaw konstruktywnych i destrukcyjnych.
Ostatnia realizacja to spektakl „Pod wpływem”, na podstawie scenariusza Pani Ewy Owerczuk. Jest to opowieść o samotności, błędnych przekonaniach - ograniczających działanie oraz o skutkach decyzji podejmowanych pod wpływem emocji.
Współpracujemy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin,  Instytutem Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Panem dr Wiesławem Poleszakiem, Specjalistyczną Poradnią Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie  – Panem dr Grzegorzem Katą, Stowarzyszeniem Monar w Lublinie – Panią Iwoną Sztajner, Panią Alicją Dudek, Panem Leszkiem Iwaniakiem.

Kółko psychologiczne, praca z uczniami uzdolnionymi, projekty

To zajęcia poświęcone zagadnieniom społecznym, psychologicznym i pedagogicznym, to okazja do poszerzenia wiedzy, lepszego poznania siebie, realizowania projektów badawczo – edukacyjne - „Czy wiesz, co jesz i dlaczego?”, Wy(s)tresuj stres

Praca z uczniami uzdolnionymi  nad wszechstronnym rozwojem

Rozwijanie zainteresowań i zdolności  poprzez udział w konkursach i olimpiadach: Turniej Wiedzy Psychologicznej, Młodzi przeciwko Patologiom Społecznym, Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, Turniej Wiedzy o Zawodach, Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, Olimpiada Wiedzy
z Planowania i Zarządzania Karierą Zawodową, Konkurs „Żyjmy Zdrowo i Bezpiecznie”, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Czemu jesteśmy dumni z Naszych skoczków narciarskich, choć to nie my wygrywamy? Czemu przestajemy lubić znajomych, którzy osiągają większe sukcesy niż my, w dziedzinach, które nas interesują? Czy święty spokój może nam poszkodzić? Czy lęku można się oduczyć? Czy głodówki mogą zaburzać racjonalne myślenie? Skąd się bierze przywiązanie? Czym jest teoria dysonansu poznawczego, model czystej ekspozycji, teoria rozbieżności Ja, teoria reaktancji, teoria i błędy atrybucji?

Odpowiedzi na takie pytania poszukujemy na zajęciach kółka psychologicznego. Poświęcone są one zagadnieniom społecznym, psychologicznym i pedagogicznym. To okazja do poszerzenia wiedzy i lepszego poznania siebie.

„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”
To projekt realizowany we współpracy z Komendę Miejską Policji w Lublinie. Jego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie problematyki dopalaczy i narkotyków. Polega na zorganizowaniu debaty poświęconej w/w problemom. W debacie udział wezmą specjaliści z różnych dziedzin oraz uczniowie Naszej szkoły.
W trakcie spotkania omawiany będzie autorski film, nad którym obecnie pracujemy.

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
  Moje miejsce w rodzinie.
  Od zakochania do miłości daleka/niedaleka droga.
  Moje autorytety – jaka będzie moja rodzina?
  Ojcostwo – „kariera” mężczyzny.
  Macierzyństwo – „kariera” kobiety .
  Dziadkowie – prawdziwe „bogactwo”.
  Nie rozumiem rodziców – dlaczego i jak ten problem rozwiązać?
  Konflikt pokoleń – czy jest nieunikniony?
Takie i wiele innych zagadnień omawiamy na zajęciach przygotowujących do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Podstawą jest literatura z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, wychowawczej i psychologii rodziny, jak również obserwacje i przykłady z życia codziennego. 
Podczas II etapu Olimpiady uczestniczki oprócz wiedzy zaprezentują autorski film „Od zakochania do miłości daleka/niedaleka droga”. Jest on efektem dwumiesięcznej pracy i ukazuje różnice między zakochaniem i miłością.

https://www.3lo.lublin.pl/Projekt_badawczo_edukacyjny_czy_wiesz_co_jesz_i_dlaczego,pl,news,1,1,32.html
https://www.3lo.lublin.pl/3lo,pl,search?q=czy+wiesz+co+jesz
https://www.3lo.lublin.pl/Wystresuj_stres,pl,news,1,1,1357.html
https://www.3lo.lublin.pl/Vi_ogolnopolski_turniej_wiedzy_psychologicznej,pl,news,0,1,996.html
https://www.3lo.lublin.pl/V_ogolnopolski_turniej_wiedzy_psychologicznej,pl,news,1,1,692.html
https://www.3lo.lublin.pl/Mlodzi_przeciwko_patologiom_spolecznym,pl,news,1,1,748.html
https://www.3lo.lublin.pl/Iii_ogolnopolski_turniej_wiedzy_psychologicznej,pl,news,1,1,31.html
https://www.3lo.lublin.pl/Iii_ogolnopolski_turniej_wiedzy_psychologicznej,pl,news,1,1,62.html
https://www.3lo.lublin.pl/Konkurs_zyjmy_zdrowo_i_bezpiecznie,pl,news,1,1,63.html
https://www.3lo.lublin.pl/V_edycja_ogolnopolskiego_konkursu_mlodzi_przeciwko_przemocy,pl,news,1,1,110.html
https://www.3lo.lublin.pl/Xx_ogolnopolska_olimpiada_promocji_zdrowego_stylu_zycia,pl,news,1,1,213.html
https://www.3lo.lublin.pl/Unia_szkola_odkrywcow_talentow,pl,news,1,1,290.html
https://www.3lo.lublin.pl/Konkurs_badzmy_aktywni_razem,pl,news,1,1,443.html

Działalność wolontariacka – prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu

Współpraca z AGAPE CLUB : organizowanie zabaw  andrzejkowych, choinkowych, prezentów gwiazdkowych,  kiermaszy,  cotygodniowych korepetycji koleżeńskich.

Pomoc uczniom z Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Współpraca z fundacją „Mam marzenie”

Współpraca z DPS im. Wiktorii Michelisowej

Zbiórki na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia

Kiermasze i koncerty na rzecz uczniów z naszej szkoły i osób potrzebujących

https://www.3lo.lublin.pl/Ii_lubelski_wyscig_kaczek,pl,news,1,1,1316.html
https://www.3lo.lublin.pl/Szkolny_klub_wolontariatu,pl,news,1,1,1155.html
https://www.3lo.lublin.pl/Podziekowanie_za_udzial_w_dniu_pluszowego_misia,pl,news,1,1,1141.html
https://www.3lo.lublin.pl/Andrzejki_w_agape,pl,news,1,1,844.html
https://www.3lo.lublin.pl/Charytatywny_koncert_na_rzecz_jakuba_gorzynskiego,pl,news,1,1,843.html
https://www.3lo.lublin.pl/Jak_zwykle_mozna_liczyc_na_unitow,pl,news,1,1,822.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zapraszamy_na_koncert,pl,news,1,1,807.html
https://www.3lo.lublin.pl/Pomozmy_kubie,pl,news,1,1,772.html
https://www.3lo.lublin.pl/Dzien_dziecka_w_agape_club,pl,news,1,1,723.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zabawa_choinkowa_agape_club,pl,news,1,1,614.html

https://www.3lo.lublin.pl/Zabawa_andrzejkowa_w_agape_club,pl,news,1,1,547.html
https://www.3lo.lublin.pl/Agape_club_potrzebuje_naszej_pomocy_swietlica_bierze_udzial_w_konkursie,pl,news,1,1,545.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zajecia_plastyczne_w_agape_club_kiermasz_ozdob_swiatecznych,pl,news,1,1,528.html
https://www.3lo.lublin.pl/Dzien_dziecka,pl,news,1,1,709.html
https://www.3lo.lublin.pl/Wolontariusze_w_domu_pomocy_spolecznej,pl,news,1,1,487.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zbiorka_slodyczy_na_mikolajki_lubelskie_hospicjum_dla_dzieci_im_malego_ksiecia,pl,news,1,1,229.html
https://www.3lo.lublin.pl/Podziekowanie_dla_uczniow_od_lubelskiego_hospicjum_im_malego_ksiecia,pl,news,1,1,259.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zabawa_choinkowa_w_swietlicy_agape,pl,news,1,1,273.html
https://www.3lo.lublin.pl/Maski_karnawalowe_czyli_zajecia_plastyczne_w_agape_club,pl,news,1,1,295.html
https://www.3lo.lublin.pl/Zajecia_plastyczne_w_agape_club_wykonywanie_ozdob_swiatecznych,pl,news,1,1,332.html
https://www.3lo.lublin.pl/Dzien_dziecka,pl,news,1,1,709.html
https://www.3lo.lublin.pl/Wolontariusze_w_domu_pomocy_spolecznej,pl,news,1,1,487.html
https://www.3lo.lublin.pl/Pomoc_uczniom_z_zespolu_szkol_nr_4_im_janusza_korczaka_w_lublinie,pl,news,1,1,627.html
https://www.3lo.lublin.pl/Pomozmy_przemkowi,pl,news,1,1,952.html
https://www.3lo.lublin.pl/Iii_liceum_ogolnoksztalcace_im_unii_lubelskiej_w_lublinie_podczas_konferencji_wolontariatu,pl,news,1,1,907.html
https://www.3lo.lublin.pl/Kiermasz_ciast,pl,news,1,1,1085.html
https://www.3lo.lublin.pl/Korepetycje_kolezenskie,pl,news,1,1,1088.html

•    Lubelskie Dni Seniora
https://www.3lo.lublin.pl/Lubelskie_dni_seniora,pl,news,1,1,455.html

•    Lubelskie Forum Młodych
https://www.3lo.lublin.pl/Warsztaty_ii_forum_mlodych,pl,news,1,1,422.html

Stypendia 

Stypendia szkolne

Zasiłki szkolne

Stypendia Prezydenta miasta Lublin

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Stypendia MEN

Coroczne spotkania integracyjne uczniów wszystkich klas pierwszych

to okazja do wspólnego spędzenia czasu w warunkach pozaszkolnych, prezentacji talentów, rozmów, dobrej zabawy:)

„A jakie po spotkaniu integracyjnym są odczucia przeciętnej pierwszoklasistki? Cóż… bawiłam się naprawdę dobrze. Już samo przygotowanie przedstawienia kosztowało nas sporo wysiłku, ale mogliśmy się dzięki temu o wiele lepiej poznać. Dobrze było zobaczyć się w innej scenerii niż szkolny korytarz. Poza tym, z każdą godzinę spędzoną nad zalewem, widząc kreatywność i entuzjazm innych uczniów, przekonywałam się, że Unia to idealna szkoła dla mnie.

Dziękuję w imieniu swoim, mojej klasy i wszystkich klas pierwszych organizatorom, nauczycielom, drugo- i trzecioklasistom. Było wspaniale i mogę tylko powiedzieć: dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku!”

Wiktoria Koput

https://www.3lo.lublin.pl/Integracja_klas_pierwszych,pl,news,1,1,1408.html
https://www.3lo.lublin.pl/Wyjazd_integracyjny,pl,news,1,1,1090.html
https://www.3lo.lublin.pl/Spotkanie_integracyjne,pl,news,1,1,769.html
https://www.3lo.lublin.pl/Integracja_raz_jeszcze,pl,news,1,1,770.html
https://www.3lo.lublin.pl/Spotkanie_integracyjne_uczniow_klas_pierwszych,pl,news,1,1,161.html
https://www.3lo.lublin.pl/Spotkanie_integracyjne_uczniow_klas_pierwszych,pl,news,1,1,170.html
https://www.3lo.lublin.pl/Integracja_klas_pierwszych,pl,news,1,1,446.html

Współpraca z rodzicami

Konsultacje i porady dotyczące trudności

Indywidualne spotkania współpracuję z rodzicami w celu wspólnego wypracowania jak najlepszym metod pomocy uczniowi

Jeśli ktoś z Państwa chciałby lepiej rozumieć swoje dziecko, dowiedzieć się więcej o okresie dojrzewania i funkcjonowaniu człowieka w tym wieku, usprawnić kontakt z dzieckiem, zapraszam do współpracy.

Psychoedukacja rodziców - profilaktyczne wywiadówki:

„Trudności adaptacyjne – jak im zapobiegać” – prowadzę co roku

„Zadania rozwojowe okresu dojrzewania”

„Profilaktyka depresji”

„Dopalacze – nie daj się wypalić”

https://www.3lo.lublin.pl/Srodsemestralne_zebrania_z_wychowawcami,pl,news,1,1,1339.html
https://www.3lo.lublin.pl/Semestralne_zebrania_z_rodzicami,pl,news,1,1,1482.html
https://www.3lo.lublin.pl/Srodsemetralne_zebrania_z_rodzicami,pl,news,1,1,1275.html
https://www.3lo.lublin.pl/Semestralne_zebrania_z_rodzicami,pl,news,1,1,1180.html