Oznaczenie oddziału
liczba miejsc

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane w danym oddziale
języki obce

Planowane w danym oddziale
zajęcia dodatkowe
(godz. do dyspozycji dyrektora)

1A1
grupa - 16 uczniów

matematyka,
geografia,
język angielski

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

ekonomia

1A2
grupa - 16 uczniów

matematyka,
fizyka,
informatyka

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

astronomia

1B1
grupa - 16 uczniów

język polski,
historia,
język angielski

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

komunikacja społeczna
i medialna

1B2
grupa - 16 uczniów

język polski,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

komunikacja społeczna
i medialna

1C1
grupa - 16 uczniów

biologia,
chemia

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język francuski - grupa*

ekologia i zdrowie,
chemia w medycynie

1C2
grupa - 16 uczniów

biologia,
chemia,
matematyka

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język francuski - grupa*

ekologia i zdrowie,
chemia w medycynie

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym