O szkole

HYMN SZKOŁY

Tradycja każe nam pamiętać tamte dni
i ludzi, którzy pierwsi do bram Unii szli.
To ważne, by to wszystko żyło właśnie w nas.
Pamięci o tych ludziach już nie zatrze czas.

Mijają lata, pokolenia zmienia czas.
Niebawem przyjdą inni by zastąpić nas.
Przekażmy im, że dawać piękniej jest niż brać.
Jak dobrze kiedy można innym wszystko dać.

Dlaczego problem ten nurtuje wielu z nas?
Odpowiedź prosta, nadszedł bardzo trudny czas.
Zadeklarujmy my uczniowie Unii to,
że honor, przyjaźń, ciepło przezwycięża zło.

Wartości, które muszą przetrwać trudne dni,
by ludzie godnie, z wiara przez swe życie szli.
Podajmy sobie ręce potwierdzając fakt,
że wiedza, honor, przyjaźń naszej Unii znak.


Autorka muzyki oraz słów do hymnu Szkoły: mgr Teresa Fiedorowicz

 

MISJA: Jesteśmy po to, aby inspirować i stwarzać możliwości świadomego rozwoju młodym ludziom, kształcąc i wychowując ich na przyszłe elity, które świadome własnej powinności, służyć będą dobru społeczności lokalnej, ojczyzny i ludzkości.

WIZJA: Chcemy być szkołą, która świadoma celu własnego istnienia, działa według etosu wynikającego z naszej historii i
tradycji. Chcemy być otwartą szkołą, która będzie budować wokół siebie wspierające środowisko pracujące na rzecz rozwoju młodych ludzi. Chcemy być wiodącą w regionie szkołą, której imię będzie synonimem najwyższych standardów edukacyjnych, wychowawczych i etycznych. Chcemy być elitarną szkołą ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za świat, w jakim żyją.