Misja i wizja

MISJA: Jesteśmy po to, aby inspirować i stwarzać możliwości świadomego rozwoju młodym ludziom, kształcąc i wychowując ich na przyszłe elity, które świadome własnej powinności, służyć będą dobru społeczności lokalnej, ojczyzny i ludzkości.

WIZJA: Chcemy być szkołą, która świadoma celu własnego istnienia, działa według etosu wynikającego z naszej historii i
tradycji. Chcemy być otwartą szkołą, która będzie budować wokół siebie wspierające środowisko pracujące na rzecz rozwoju młodych ludzi. Chcemy być wiodącą w regionie szkołą, której imię będzie synonimem najwyższych standardów edukacyjnych, wychowawczych i etycznych. Chcemy być elitarną szkołą ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za świat, w jakim żyją.