ks. Alfred Marek Wierzbicki
12.11.2012, autor: Admin

Ksiądz, wykładowca, poeta i prozaik od wielu lat związany z Lublinem.

Urodził się 14 sierpnia 1957 r. w Maryninie. Święcenia kapłańskie przyjął 1982 roku i bezpośrednio po nich pracował jako wikariusz w Nałęczowie. W latach 1983-86 podjął studia filozoficzne na KUL, jednocześnie w latach 1985-86 pracował jako duszpasterz akademicki. W 1986 roku skierowany na studia doktoranckie w Międzynarodowej Akademii Filozoficznej w Lichtensteinie. Od 1988 do 1991 - kapelan szpitala w Chur w Szwajcarii. W 1991 roku mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, wykładał etykę w MSD.

W latach 1992-96 prowadził wykłady w Podyplomowym Studium Filozoficzno-Etycznym KUL, od 1993 wykłady z etyki dziennikarskiej w Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL. W latach 1997-2000 wykładał w eksternistycznym Studium Filozoficznym KUL na Słowacji. Lata 2000-2001 był zatrudniony jako wykładowca filozofii Karola Wojtyły w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Prowadził również wykłady z etyki na Uniwersytecie w Parmie i Uniwersytecie w Sassari w ramach programu Sokrates-Erasmus. W 2006 prowadził wykłady w Katolickim Uniwersytecie Chile w Santiago.

W latach 1996-97 przebywał na stypendium Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie i Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W 1997 r. zainicjował współpracę naukową z Centro Internazionale di Studi Rosminiani w Stresie, Włochy; owocem tej współpracy jest pierwsza publikacja w języku polskim przekładu dzieła Antonia Rosminiego „Zasady etyki” (1999).

Od 1998 zastępca dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, a od 2006 jest dyrektorem tegoż Instytutu i redaktorem naczelnym kwartalnika „Ethos".

Członek Instytutu Ignacego Jana Paderewskiego (od 1996), członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1998), członek Polskiego Towarzystwa Nauczycieli (od 1993), brał czynny udział w pracach zespołu d.s. kodeksu etyki nauczycielskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL (od 2006).

Funkcje kościelne: członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Archidiecezji Lubelskiej (od 1998), koordynator Duszpasterstwa Pracowników Nauki miasta Lublin w latach 1999-2002, członek Rady Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie Polski (2001-2006), dyrektor Centrum Dialogu Wschód - Zachód w Lublinie (od 2001), prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (od 2002), dyrektor Studium Formacji Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej (od 2002), wikariusz biskupi d. s. kultury (od 2004), dyrektor Archidiecezjalnego Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie (2004-2007). Od 2006 członek Komitetu Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski.

Poeta, autor: „jak ciemność w ciemności”, „Inaczej każdej wiosny”, „Kogut z Akwilei”, „Znaki szczególne”, „Miejsca i twarze”, „Głosy i glosy”. Za tomik „Kogut z Akwilei” otrzymał nagrodę im. Anny Kamieńskiej, za tomik „Znaki szczególne” nagrodę im. Józefa Czechowicza.

W latach 1992-97 był pracownikiem Telewizji Polskiej S.A. w ośrodku w Lublinie. Realizował i prowadził programy cykliczne. Jest autorem kilku filmów dokumentalnych o tematyce religijnej i kulturalnej.

Autor, redaktor i współredaktor, opublikował ponad 100 prac naukowych.
Redaguje serię „Świadkowie duchowego piękna”, w której ukazały się tomy: „Hanna Malewska”, „Adam Stanowski”, „Jan Nowak Jeziorański”.

W ramach prac Instytutu Jana Pawła II redaguje następujące serie wydawnicze: „Człowiek i moralność”, „Jan Paweł II naucza”, „Biblioteka Ethosu”.