Krystyna Głowniak
12.11.2012, autor: Admin

Znana i ceniona lubelska malarka.

Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obroniła pracę dyplomową pt. "Ikonografia Zwiastowania w krakowskim malarstwie tablicowym". Została członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W roku 1992 podjęła współpracę z Edwardem Balawejderem, prezesem Fundacji im. Jerzego i Marii Kuncewiczów, pełniąc funkcję kustosza-wolontariusza w Kuncewiczówce w Kazimierzu Dolnym. W 1995 roku rozpoczęła współpracę z galeriami : Znak i Mito w Warszawie, Jag w Puławach, z galerią ZPAP w Lublinie, galerią Lucyny Majewskiej oraz galerią Hemar Danuty Ziemskiej w Lublinie.

W latach 2007 - 2012 była dyrektorem Zespołu Szkół Plastycznych. Jest żoną znanego lubelskiego naukowca farmaceuty Kazimierza Głowniaka.

Artystka przekazuje wiele swoich prac na cele charytatywne, na przykład dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego, dla Fundacji Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego, dla Szkoły Integracyjnej w Łącku, itd. Prowadzi jako wolontariusz warsztaty terapeutyczne w Sanatorium "Budowlani" w Iwoniczu.

Prace artystki znajdują się w kilku prywatnych kolekcjach (Hamburg, Warszawa, Gdańsk, Amsterdam) oraz w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym (Kamienica Celejowska), w Muzeum Narodowym w Gdańsku (Pałac Opatów Oliwskich), a także w Muzeum w Łęcznej.