Konkurs "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie"
08.04.2011, autor: R. Palczewska

We  wtorek  29  marca  2011r.  w  naszej  szkole  odbyły  się  eliminacje   do   międzyszkolnego konkursu  "Żyjmy zdrowo  i  bezpiecznie".  Komisja  w  składzie:  Anna  Nowak  –  Kowal  (doradca  metodyczny) i Agnieszka Kasperek  (doradca   metodyczny)  wysłuchała  prezentacji  projektów edukacyjnych  przygotowanych  przez  trzy  zespoły.  Projekty dotyczyły edukacji prozdrowotnej i pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Jako pierwszy zaprezentował się zespół w składzie: Rafał Międlar (1c), Wiktoria Morawska (1g), Amelia Puhacz (1g), Patrycja Ziętek (1g), Arkadiusz Kowalczyk (1g). Przeprowadzili oni projekt badawczo – edukacyjny  "Czy wiesz, co jesz i dlaczego?”.
Następnie swoją pracę przedstawił zespół  uczniów  z  klasy  1f:  Aleksandra  Bzoma, Ewelina Szady, Michał Szyszka,  Aleksandra  Wójcik,  Agnieszka  Zielińska.  Projekt  nosił  nazwę   "(Nie) Zdrowy styl życia – XXI wiek. Żywioły”.
Natomiast zespół uczniów z klasy 2b: Emil  Korbus,  Remigiusz  Omielańczyk,  Tomasz  Szarek, Mateusz   Wysocki,   przedstawił   projekt   zatytułowany: "Pierwsza   pomoc   przy   wypadkach drogowych”.
Wszystkie zespoły zakwalifikowały się do  II  etapu  konkursu.  Trzymajcie  kciuki  w sobotę 9 kwietnia 2011r.
Drużyny do konkursu przygotowały: Renata Palczewska, Anna Stasiak – Godyńska, Edyta Sawicka

Galeria