Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO
10.09.2018, autor: Admin

 

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów III LO do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (repertuar obejmuje m. in. poezję i prozę Julii Hartwig, Anny Kamieńskiej, Marcina Świetlickiego, ks. Alfreda Wierzbickiego oraz prozę Anny Langfus i Hanny Malewskiej). Każdy uczestnik prezentuje 1 wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece lub drogą e-mailową na adres: barbarakasperek@tlen.pl do 8 października 2018 r. Konkurs odbędzie się 9 października 2018 r. o godz. 9.00 -11.00 w sali nr 8. Przewidziane są nagrody książkowe (dla wszystkich uczestników konkursu), oceny z języka polskiego (za zgodą osoby uczącej). Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną 2 osoby (dodatkowa nagroda - bon do empiku), które będą reprezentować Szkołę na X Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie 27 lutego 2019 roku.
Prezentację ocenia powołane przez organizatorów jury wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,  
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
Każde kryterium podlega ocenie oddzielnie od 1 do 6 punktów. 


PRZYKŁADOWA BIBLIOGRAFIA

Hartwig J.: Wybór wierszy. Warszawa 2000.

Hartwig J.: Pisane przy oknie. Warszawa 2004

Kamieńska A.: Deszczowe lato. Warszawa 1980.                                                                                         

Kamieńska A.: Jasność w środku nocy. Warszawa 2001.                                                                                        

Langfus A.: Skazana na życie. Warszawa 2008.                                                                                                    

Malewska H.: Przemija postać świata. Warszawa 1986.                                                                                          

Świetlicki M.: Wiersze wyprane. Wrocław 2007.

Wierzbicki A.M.: Spotkania na placu. Lublin 2001.                                                                                           

Wierzbicki A.M.:  Znaki szczególne.  Lublin 2000.

LUB INNE PUBLIKACJE TYCH AUTORÓW

ORAZ                                                                                                                                                                                                                                    

Okruchy pamięci. 80 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2001. Ze wspomnień wychowanków i pracowników. Lublin 2001.                                      

Połączyła nas "Unia". 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2006. Wspomnienia. Lublin 2006.                                                                            

"Szukam swego odbicia w popękanych lustrach...". Almanach poetycki uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Lublin 1999

Unia poetów : 95 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2016 : almanach poetycki uczniów, absolwentów i pracowników III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Lublin 2016.

Unitów portret własny : rozmowy z nauczycielami-emerytami, absolwentami, sympatykami III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie z okazji 90-lecia Szkoły. Lublin 2011.                   

Wspomnienia wychowanków i pracowników Szkoły. 75 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-1996. Lublin 1996.