Jeśli interesują Cię nauki przyrodnicze i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia
- matematyka
planowana siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język francuski (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- ekologia i zdrowie
- chemia w medycynie

Liczba miejsc w grupie
- 16 uczniów**

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka francuskiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


    

    

    

Projekty:
MisjaMed

Wychowawca:
Izabela Harasymiak-Krzyżanowska
- nauczycielka biologii

Bardzo lubię swoją pracę i cenię systematyczną współpracę z uczniem. Staram się, aby lekcje z młodzieżą w szkole, przeplatane wątkami zajęć na uczelniach wszystkim stronom dawały poczucie satysfakcji. Wspomnienia o absolwentach długo pozostają w mojej pamięci. Myślę o Nich, że zawsze byli i będą dla mnie bardzo ważni.
Kiedyś zaangażowana spadochronowo czerpałam z życia całymi garściami. Dzisiaj ostrożnie stąpam po ziemi, uwielbiam rodzinne podróże, sadzenie kwiatów w ogrodzie oraz zabawy z moimi zwierzętami.

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

** W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie znacznie większa od liczby oferowanych miejsc, Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby oddziałów w danej szkole.