Jeśli interesują Cię nauki humanistyczne i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistyka, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- język angielski
- wiedza o społeczeństwie (grupa)
planowana siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- komunikacja społeczna i medialna

Fakultety:
- wstęp do nauki o prawie

Liczba miejsc w grupie
- 16 uczniów**

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- historia lub z wiedzy o społeczeństwie

Patronat:Projekty:
Unijny Klub Debat


Wychowawca:
Agnieszka Piwnicka-Jagielska
- nauczycielka języka polskiego

- nauczycielka – pasjonatka, doktor nauk humanistycznych UMSC, tutor; prywatnie kocha podróże, polską siatkówkę i morze. Góry tylko w zimie i tylko na narty. Ceni pisarstwo Bułhakowa, Dostojewskiego, Gombrowicza, Camusa i Exupery’ego, a nade wszystko Tokarczuk. Ma też ulubionych poetów, do których należą: Szymborska, Różewicz, Herbert, Tuwim i Gałczyński. Dla uczniów ma przesłanie pochodzące ze „Stowarzyszenia umarłych poetów”, które brzmi: „Chwytajcie dzień. Uczyńcie swoje życie niezwykłym”

 

 

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

** W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie znacznie większa od liczby oferowanych miejsc, Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby oddziałów w danej szkole.