Jeśli interesują Cię nauki ścisłe i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: robotyka, informatyka, mechatronika, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- fizyka (grupa)
- informatyka (grupa)
planowana siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- astronomia

Liczba miejsc w grupie
- 16 uczniów**

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- fizyka

Patronat:


    
    

    

Projekty:
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Szkoła w chmurze Microsoft
AI Schools & Academy
AGH dla Unii

Wychowawca:
Anna Karwat - nauczycielka matematyki

Lubię literaturę faktu, utwory Clannadu, Marka Knopflera, Coldplay, górskie wędrówki i pisanie listów.
Pasjonuje mnie świat czarnych dziur, historia Wszechświata, budowa atomu i matematyka.
Interesuję się psychologią relacji międzyludzkich.
Irytuje mnie głupota, nuda i niepunktualność. Nie lubię rankingów bo uważam, że krzywdzą ludzi.
Jestem człowiekiem ciekawym świata i ludzi, nauczycielem i coachem.

 

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

** W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie znacznie większa od liczby oferowanych miejsc, Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby oddziałów w danej szkole.