Język angielski w Unii

•    ZAJĘCIA/ CERTYFIKATY
Język angielski nauczany jest we wszystkich oddziałach w wymiarze co najmniej 3 godzin tygodniowo. Tradycyjnie na początku pierwszego roku nauki przeprowadzany jest tzw. Placement Test, pozwalający ustalić podział klas ze względu na zaawansowanie językowe. Zazwyczaj w pierwszych klasach wprowadzany jest podręcznik na poziomie Intermediate lub Upper-intermediate. Dodatkowo w drugim i trzecim roku nauki do programu klas z rozszerzonym j. angielskim wprowadzane są elementy Professional English. Dla uczniów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności językowe poza lekcjami, prowadzimy zajęcia w grupie międzyoddziałowej przygotowującej do egzaminu First Certificate in English (FCE) w wymiarze 120h (2h tygodniowo).

•    KONKURSY/OLIMPIADA
W szkole odbywa się kilka imprez i konkursów związanych z językiem angielskim. Kilkuletnią tradycję mają konkursy Masters dla uczniów klas pierwszych, okolicznościowy konkurs - zabawa z okazji Hallowe’en ‘Master of  Pumpkins’ oraz konkurs piosenki anglojęzycznej. Od kilku lat do tej oferty dołączył konkurs dla uczniów klas drugich: ‘Masters Reloaded’. Nasi uczniowie biorą również udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach zewnętrznych, np.: Olimpiada Języka Angielskiego, Dyktando Integracyjne z języka angielskiego (KUL) czy Konkurs Wymowy angielskiej (UMCS).

•    WYMIANY/PROJEKTY I WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE
Od 2016 roku regularnie organizujemy wymianę młodzieży z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły w Holandii (Breda). Poza tym, w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+ współpracujemy ze szkołami i ośrodkami edukacyjnymi w niemal całej Europie (m.in. Portugalia, Niemcy, Włochy, Teneryfa) biorąc udział w międzynarodowych projektach i wymianach. Dodatkowo, co dwa lata organizujemy dla uczniów tygodniowe warsztaty językowe w Londynie, dzięki którym młodzież ma możliwość nie tylko sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego, ale również poznania kultury i zwyczajów mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•    WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI/ INSTYTUCJAMI
Nasza szkoła współpracuje z British Council i American Corner w Lublinie oraz Instytutem Anglistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i imprezach poświęconych zagadnieniom z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.