Interaktywne metody nauczania informatyki
17.02.2024, autor: Admin

 

Od bieżącego semestru nasza szkoła przystępuje do projektu „Interaktywne metody nauczania informatyki" z wykorzystaniem platformy CyberSkiller.
To nauczanie oparte  na wykonywaniu przez ucznia maturalnych zadań praktycznych we współpracy z systemem automatycznego sprawdzania tych zadań. Uczeń otrzymuje w tym systemie natychmiastową informację zwrotną.
Uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując zadania z zakresu arkusza kalkulacyjnego, algorytmiki i programowania oraz baz danych.