Program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”


Cel ogólny programu:

•    Wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej
•    Pierwsza pomoc psychologiczna


Cele szczegółowe:

•    Rozpoznawanie własnych zasobów
•    Nauka radzenia sobie ze stresem
•    Nauka sięgania o pomoc
•    Nauka rozwiązywania konfliktów
•    Nauka asertywności
•    Nauka radzenia sobie z lękiem
•    Nauka pierwszej pomocy psychologicznej
•    Nauka wspierania innych


Działania

Psychoedukacja. Realizacja programu jest wpleciona w codzienną pracę nauczyciela podczas lekcji wychowawczej, wycieczek lub przerw szkolnych.