Często zadawane pytania

Na najczęściej pojawiające się w mailach oraz telefonach pytania od Państwa odpowiadają Pan Dyrektor Grzegorz Lech (G. L.) oraz Pani Sekretarz Renata Sulowska (R. S.).

Jakie będą w tym roku progi do biol-chem-matu? (Ola)
G. L. - Niestety, tego nie wie nikt. Wszystko zależy od kilku zmiennych, takich jak liczba kandydatów, stopień trudności egzaminów ósmoklasisty, sumy punktów uzyskanych przez kandydatów. Zasada działania systemu rekrutacyjnego jest taka: szkoły podstawowe wprowadzają wszystkie Wasze osiągnięcia do systemu, które następnie przeliczone są na punkty. Po zakończeniu tego etapu, generowana jest lista 16 kandydatów, którzy mieli najwięcej punktów. Wiemy natomiast, od ilu punktów są rozpatrywane aplikacje: żeby kandydować do Unii, trzeba mieć minimum 100 pkt.

Jak ułożyć listę klas (profili) oraz kolejność szkół (Kuba)
R. S. - Są dwie strategie: pierwsza to wybór określonych profili, druga strategia to wymarzona szkoła (a profil ma znaczenie drugorzędne). Jeśli uczeń stawia na profil np. biol-chem, powinien wpisać klasy o danym profilu z różnych szkół w kolejności pożądanej, następnie może wrócić do kolejnego profilu, jaki rozważa i wpisać szkoły. Jeśli uczeń stawia na szkołę, to wypisuje w kolejności pożądane klasy i profile z danej szkoły, a następnie to samo wykonuje z kolejną szkołą.

Kto musi podpisać wniosek elektroniczny, aby był zaakceptowany (Czarek)
R. S. - Obydwoje rodziców.

Czy trzeba drukować i przynosić wniosek elektronicznie podpisany przez rodziców (Marta)
R. S. - Nie trzeba przynosić, należy tylko sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta, czy wniosek został 'zaakceptowany'.

Czy do wniosku należy dołączyć jakieś załączniki? (Franek)
R. S. - W przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców, kopię wyroku sądu lub akt zgonu rodzica, w przypadku niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny należy dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub członka rodziny.

Czy razem z wnioskiem należy dostarczyć fotografie (Inga)
R. S. - Fotografie (3 sztuki), razem z oryginałami innych dokumentów dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów do szkoły do której zostaliśmy zakwalifikowani. Złożenie oryginału dokumentów oznacza, że potwierdzamy chęć uczęszczania do danej szkoły.

Jestem rodzicem ósmoklasisty. Bardzo chcielibyśmy z mężem, aby nasz syn wybrał Unię, ale ciągle się waha...
Czy jest możliwe spotkanie z panem dyrektorem, aby porozmawiać o tym?
G.L. - Tak. Zapraszam na spotkanie :) tel. 880 525 737

Czy to prawda, że do Unii idą sami olimpijczycy? (Anastazja)
G. L. - To nie jest prawda. Sam jestem tego najlepszym przykładem. Dostałem się do Unii bez olimpiady. Drzwi do Unii są otwarte dla każdego, kto che się uczyć i rozwijać: i dla olimpijczyków, i dla bardzo dobrych i dobrych uczniów.

Jestem olimpijczykiem z języka angielskiego. Jak wygląda nauka tego języka w Unii? (Michał)
G. L. - Gratulacje! Wszystko o angielskim w Unii pod linkiem: Język angielski w Unii

W szkole podstawowej uczyłam się niemieckiego, ale nigdy nie lubiłam tego języka. W 1C jest do wyboru język hiszpański lub język francuski. Zawsze chciałam uczyć się francuskiego. Czy nauka języka francuskiego w tej klasie będzie od podstaw? (Monika)
G. L. - Tak :)

Jestem laureatem konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego. Zastanawiam się czy nie będę się nudził na lekcjach z niemieckiego i czy nie lepiej wybrać jakiś nowy język... (Marcel)
G. L. - Znać trzy języki, to wielki atut na rynku pracy. Na pewno nie nudziłbyś się na lekcjach niemieckiego. 'Germanizacja' w Unii odbywa się na wysokim poziomie:) Rozważ naukę w międzyoddziałowej grupie przygotowującej  do państwowego certyfikatu DSDII. Szczegóły pod linkiem: Językowe Grupy Certyfikatowe w Unii

Zastanawiam się nad biol-chemem, ale chciałabym mieć jeszcze rozszerzony angielski. Czy nie możecie utworzyć w Unii biol-chem-ang? (Milena)
G. L. - Musisz wiedzieć, że jest określona suma godzin w ramowych planach nauczania. Jeżeli w klasie są dwa rozszerzenia: biologia i chemia, to liczba godzin przeznaczona na rozszerzenie jest podzielona na te dwa przedmioty. Natomiast, jeśli w klasie są trzy rozszerzenia: biologia, chemia i język angielski to liczba godzin przeznaczona na rozszerzenie jest podzielona na te trzy przedmioty. Oznacza to, że rozszerzenie języka angielskiego odbywa się kosztem biologii i chemii. Krótko mówiąc, jeżeli myślisz o studiach medycznych to lepiej mieć więcej godzin biologii i chemii niż mniej, tym bardziej, że na etapie rekrutacji Uniwersytety Medyczne nie biorą pod uwagę wyniku z egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Trzeba ustalić, co jest dla Ciebie priorytetem. Natomiast warto wiedzieć, że w ramach zajęć dodatkowych każdego roku organizujemy grupę międzyoddziałową przygotowującą do egzaminu First Certificate in English (FCE) w wymiarze 120h (2h tygodniowo), jeśli oczywiście zbiorą się chętni, ale tych nie brakuje.

Zastanawiam się nad humanem. W ofercie Unii jest pol-his-ang, i  pol-wos-ang i nie wiem, który lepiej wybrać... (Anka)
G. L. - Wybory zawsze są trudne... Najpierw trochę historii: w latach ubiegłych tradycyjna klas humanistyczna miała u nas formę: pol-hist-wos. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyliśmy, że praktycznie wszyscy na maturze zdają język angielski, i że mniej więcej po połowie przez uczniów jest wybierana historia albo wiedza o społeczeństwie. Doszliśmy do wniosku, że musimy otworzyć taką klasę, aby uczniowie mieli rozszerzony język angielski oraz, że skoro uczniowie i tak wybierają na maturze między historią a wosem, to nie ma sensu, aby uczyli się obu przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Dlatego otwieramy klasę, w której wszyscy mają rozszerzony język polski i angielski, i w której jedna grupa ma rozszerzoną historię, a druga – wos. Tak naprawdę obie grupy przygotowują uczniów pod kątem tych samych kierunków. Obu grupom dedykowane są te same zajęcia dodatkowe. Chodzi o to, aby wysiłek skoncentrować na tym, co bardziej interesuje ucznia: historia czy wos.

Jestem uczniem z Kraśnika. Chciałbym chodzić do Unii, ale wiem, że sporo czasu będę musiał poświęcić na dojazdy. O której kończą się lekcje w planie tygodniowym? (Robert)
G. L. - Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Każdego dnia kończymy najpóźniej o 15.35. To jest zresztą nasz priorytet: chcemy Wam dać 'drugie życie' tak, abyście po lekcjach mogli wrócić wcześnie do domu lub mogli zaplanować drugą część dnia na inne zajęcia, również te organizowane przez szkołę.

Jestem uczniem Szkoły Muzycznej im. Szeligowskiego i chciałbym dostać się do Unii, ale nie wiem czy uda mi się pogodzić plany zajęć w obu szkołach. (Felek)
G. L. - Spokojnie. W każdym roczniku jest zawsze kilka osób, które chodzą do Szkoły Muzycznej im. Szeligowskiego. I dają radę:) Musisz wiedzieć, że Unia jest położona bardzo blisko szkoły muzycznej (500 m, 4 minuty spacerkiem), w Unii udostępniamy miejsce na przechowanie instrumentów, pozwalamy też w godzinach popołudniowych ćwiczyć w naszych salach lekcyjnych i najważniejsze: zajęcia kończymy o 15.35, więc spokojnie wszystko można zaplanować.