Anna Łyczewska
22.09.2017, autor: Admin

Anna Łyczewska  urodziła się i mieszka w Lublinie. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Karola Lipińskiego I Stopnia, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej oraz polonistykę na UMCS.

Jest poetką, nauczycielem i animatorką kultury.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych redagowała Biuletyn Informacyjny UMCS, pracowała  w studenckim dodatku  do „Kuriera Lubelskiego” pt. Konfrontacje, współpracowała z „Kameną” i prasą ogólnopolską, promując lubelską kulturę studencką. Od 1976 r. należała do Klubu Młodych przy Lubelskim Oddziale Związku Literatów Polskich.
W 1985 r. została przyjęta do ZLP jako kandydat.
Należy również do Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i jako członek współdziałający do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko „Ponury – Nurt”.
Od 2007 r. jest członkiem ZLP. W latach 2012 – 2015 przewodniczyła Komisji  Rewizyjnej przy LO ZLP, a od 2015 r. do 2019 r. była sekretarzem Oddziału.
W latach 1983 - 2017 pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, gdzie  prowadziła Teatr Bez Maski, który prezentował jej miniatury dramatyczne oraz adaptacje utworów literackich, a obecnie, przebywając na emeryturze, pracuje w Szkole Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Debiutowała w „Kamenie” w 1975 r. wierszem pt.„Transakcja”. Jest autorką sześciu książek poetyckich: / Anna Borkowska : Poczekam na siebie, Warszawa 1979;  Anna Łyczewska : Nie muszę kłamać, że mnie nie ma, Lublin 1985; Wyznania przedsenne, Lublin 1997 ; Poza czasem, Lublin 2015, wspólnie z fotografikiem Krzysztofem anin Kuzko - Lublin zza mgły, Lublin 2017 i Nieoczywistość nieanielska, Lublin 2020.

Swoje wiersze drukowała w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz w kilkunastu antologiach. Wiersze Anny Łyczewskiej przełożono na języki esperanto, ukraiński i angielski.

A. Łyczewska została wyróżniona m.in. Listem Honorowym Ministra Kultury (1997),  Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1997), Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej ( 2009), Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2012), Pamiątkowym Medalem Województwa Lubelskiego (2015), Dyplomem Prezydenta Miasta Lublin (2017) oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2018).