Andrzej Pruszkowski
12.11.2012, autor: Admin

Działacz samorządowy, prezydent Lublina w latach 1998–2006.

Urodził się 23 marca 1960 w Michowie. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Ukończył socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed 1998 zajmował kierownicze stanowiska w administracji publicznej. W latach 1994–1998 był wiceprzewodniczącym lubelskiej Rady Miasta. W kolejnej kadencji objął urząd prezydenta Lublina, utrzymał go w bezpośrednich wyborach w 2002. Cztery lata później w wyborach samorządowych bez powodzenia ubiegał się o reelekcję, zajmując trzecie miejsce.

Związany z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym. Z ramienia tej organizacji kandydował do Sejmu X kadencji. W wyborach 1993 roku prowadził medialną kampanię wyborczą Koalicji dla Rzeczypospolitej w województwie lubelskim. Działał w Akcji Wyborczej Solidarność, następnie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2005 został członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Od 2006 do 2008 był przewodniczącym sejmiku lubelskiego oraz dyrektorem oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2008 objął stanowisko wiceprezesa komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" w Lublinie. W 2010 uzyskał reelekcję do sejmiku lubelskiego.

Pełnił także funkcje wiceprezesa Związku Miast Polskich i wiceprezydenta Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).