XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej, 25.04.2022 r.

Fot. Agata Prokop