Zwieńczenie projektu YES-TO-DAY
08.02.2019, autor: G. Wróblewski

Prezentujemy finalny efekt pracy uczniów klasy 1d zaangażowanych w międzynarodowy projekt eTwinning "YES-TO-DAY".

Projekt eTwinning o nazwie YES-TO-DAY miał na celu promowanie miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK). Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jest jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym, a nasz projekt był ku temu doskonałą okazją.

Pierwszym elementem projektu był spacer uczniów klasy 1d po Lublinie w celu zidentyfikowania miejsc, które zostały uwiecznione na historycznych fotografiach. W kolejnej fazie uczniowie stworzyli cyfrowe kolaże zestawiających archiwalne i współczesne zdjęcia wraz z ich opisami w języku angielskim.

Następnie - z wykorzystaniem internetowego narzędzia umożliwiającego tworzenie projektów graficznych "Canva" - uczniowie połączyli całość w formie cyfrowego folderu, który został zaprezentowany naszym zagranicznym partnerom i który prezentujemy poniżej.