X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO
07.02.2019, autor: B. Kasperek

 

Biblioteka szkolna III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
Podczas konkursu naszą szkołę reprezentować będą: Zuzanna Michalczuk (2d) i Zofia Gołaj (2e).


Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania literaturą, tworzoną przez absolwentów naszego Liceum. Do grona tych twórców  należą m.in. Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Anna Langfus, Hanna Malewska, Marcin Świetlicki, ks. Alfred Wierzbicki.


Patronem honorowym naszego konkursu jest poeta, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny kwartalnika Ethos -  ks. prof. Alfred Wierzbicki. Inicjatywie tej udzieliło również swojego poparcia Stowarzyszenie  „Unia Absolwentów”.

Prosimy o zapoznanie z regulaminem konkursu.
Zapraszamy do udziału!