Wyniki matury pisemnej w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
07.07.2017, autor: E. Fijuth

Podajemy wyniki matury pisemnej w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Lp.

Przedmiot/Poziom

Wyniki ogólnopolskie dla liceów, średnie w %

Wyniki województwa lubelskiego dla liceów, średnie w %

Wyniki III LO,

średnie w %

1

Język polski poziom podst.

59

59

71

2

Język polski poziom rozsz.

52

46

77

3

Matematyka poziom podst.

60

60

84

4

Matematyka poziom rozsz.

47

49

66

5

Język angielski poziom podst.

77

75

94

6

Język angielski poziom rozsz.

65

63

80

7

Biologia

41

41

67

8

Chemia

44

46

68

9

Fizyka

46

48

56

10

Historia

36

32

56

11

WOS

29

29

51

12

Geografia

36

37

63