Współpraca z Wydziałem Prawa KUL
25.05.2023, autor: Admin

 

Od dawna klasy społeczno - prawnicze cieszą się wśród kandydujących do naszej szkoły dużą popularnością. W ramach nauki w tych klasach, uczniowie mają możliwość zapoznania się ze specyfiką zawodów prawniczych poprzez spotkania z praktykami prawa. Takie zajęcia są wzbogacane poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami nauki. W tym celu została nawiązana stała współpraca z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Wykładowcy prowadzą warsztaty prawnicze z naszymi uczniami na tematy związane z różnymi aspektami prawa. Wśród wykładowców, prowadzących zajęcia są m.in. profesorowie KUL: dr hab. Małgorzata Ganczar, dr hab. Krzysztof Wiak oraz dr Sławomir Hypś, dr Aneta Biały, dr Zuzanna Gądzik, dr Damian Szeleszczuk, dr Maciej Gapski, dr Maciej Gapski, SSR Katarzyna Woch, mgr Tymon Markiewicz.
Na pierwszym zdjęciu z klasą 2 społeczno-prawniczą dr hab. Małgorzata Ganczar prof. KUL

 

dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL

 

dr Zuzanna Gądzik

 

dr Sławomir Hypś

 

mgr Tymon Markiewicz