Tydzień Kultury

Idea stworzenia Tygodnia Kultury wynikła z potrzeby przybliżenia młodzieży interdyscyplinarnego charakteru kultury oraz zależności kulturowych, zachodzących w każdej społeczności. Potrzeba ta nabiera jeszcze większego znaczenia, zważywszy na wyjątkowo szybkie przemiany, dokonujące się we współczesnej kulturze.
   
Celem tej cyklicznej imprezy jest pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu kultury i wychowania, uświadomienie wpływu człowieka na kształt kultury oraz rozbudzanie zainteresowania problemem „wychowania do kultury”.

Ma ona także charakter wychowawczy. Autorytet zapraszanych prelegentów, takich jak o. prof. Mieczysław  Krąpiec, prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Urszula Mazurczak, prof. Zofia Bernatowicz, prof. Maria Poprzęcka, prof.  Stanisław Bortnowski, czy dr Leszek Mądzik i Grzegorz Linkowski, pozwala młodzieży na bezpośrednie  spotkanie z opiniami środowisk kulturotwórczych. Poprzez poruszane przez nich, trudne nieraz tematy, mogą kształtować się fundamentalne wartości moralne w postawach uczniów.

Bardzo ważnym zadaniem każdej edycji TK jest prezentacja twórczości artystycznej samych uczniów. W ramach Tygodnia przedstawiane są dokonania artystyczne młodzieży szkolnej, w takich dziedzinach twórczych jak: plastyka, muzyka, taniec, poezja i teatr. Dzięki prezentacjom uczniowie często ujawniają ukryte dotąd talenty i mają szanse pochwalić się nimi przed szkolną publicznością.

Tematy TK poświęcone są ponadczasowym wartościom człowieka, wielokulturowym aspektom Lubelszczyzny, konfrontacji kultury współczesnej z tradycją oraz problemom relacji między rozwojem technologii i współczesną kulturą.


XIII Tydzień Kultury 13 - 17. 02. 2017

Program

Spotkanie z aktorami z Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

Lublin Jagiellonów

Spotkanie autorskie z Gabrielą Graszą

Dzień Kultury Lubelskiej, konkursy: "Dzieje Lublina" i "Lublin - Miasto Kultury"

"Dziady" cz. II w wykonaniu Teatru 19.99


 

XII Tydzień Kultury  25-29. 01. 2016

Temat: Co tam komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach?

Program

Galeria zdjęć
Dzień Kultury Lubelskiej,
finały konkursów: Dzieje Lublina
Lublin -Miasto Kultury

Galeria zdjęć
Otwarcie wystawy prac uczniów III LO

Galeria zdjęć
Henryk Polak and his band - koncert

Galeria zdjęć
Konkurs kolęd


 

XI Tydzień Kultury   12-16. 01. 2015 (cz.1)
                                     16-20. 03. 2015 (cz.2)

Temat cz. 1:
Literatura w realiach historycznych

Program cz.1

Galeria zdjęć -Tańce integracyjne

Galeria zd. - Otwarcie wystawy prac uczniów III LO

Galeria zdjęć - Konkurs kolęd


Temat cz. 2:
Lublin w realiach historycznych

Program cz.2

Galeria zdjęć - Dzień Kultury Lubelskiej

Galeria zdjęć -Dzień Kultury Francuskiej

X Tydzień Kultury   13-17. 01. 2014 (cz.1)
                                   17-21. 03. 2014 (cz.2)

Temat:
Współczesne piękno – kultura cyberprzestrzeni

Program cz.1

Galeria zdjęć

Program cz.2

Galeria zdjęć - Dzień kultury francuskiej

Galeria zdjęć -Nauki ścisłe w sztuce i kulturze

Prace plastyczne uczniów III LO    

IX Tydzień Kultury -21– 25. 01. 2013

Temat:
Historia Lublina zapisana w artefaktach


Program

 

 

VIII Tydzień Kulltury - 23 – 27. 01. 2012

Temat:
Współczesna kultura w cyberprzestrzeni

Program

Skrzydełka

Bo my lubimy śpiewanie - Kantylena

III edycja Międzyszkolnego Konkursu
"Lublin – Miasto Kultury"
Galeria zdjęć


VII Tydzień Kultury - 14 – 18. 02. 2011

Temat:
Kultura obrazkowa jako współczesny komunikat


Program


VI Tydzień Kultury -22-24.03.2010

Temat:
Lublin miastem kultury: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość


Program

 

V Tydzień Kultury - 30 – 03.04.2009

Temat:
Kultura polska a kultura europejska


Program

 


IV Tydzień Kultury - 03– 07.03.2008

Temat:
Rozwój techniki i technologii a współczesna kultura


Program


III Tydzień Kultury -05.03– 09.03.2007

Temat:
Konfrontacja kultury współczesnej z tradycjąProgram


II Tydzień Kultury - 06.03– 10.03.06

Temat:
Rola kultury w kształtowaniu relacji między Polską a jej wschodnimi sąsiadami – kultura jako czynnik, który łączy a nie dzieli


Program

 


I Tydzień Kultury - 28.02 – 04.03.05

Temat:
„KULTURA – ALE JAKA?”  Jaką rolę w kształtowaniu współczesnej kultury mogą pełnić ponadczasowe wartości człowieka?

Program