Rusza Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna oraz Olimpiada Cyfrowa!
18.09.2018, autor: A. Staniak

Zapraszamy do udziału
w VI edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej!


Głównym celem Olimpiady jest rozbudzenie zainteresowań sprawami książki oraz informacji, a także zwrócenie uwagi na rolę kompetencji informacyjnych we współczesnym świecie.

W pierwszym etapie Olimpiady napisz esej na jeden z wybranych tematów:

  • Dlaczego nie/polecam książki/-ę Matthew Pearla pt. „Złodzieje książek”?
  • Czy warto wybrać w przyszłości zawód związany z zarządzaniem informacją?
  • Najpiękniejsze biblioteki świata, czyli innowacyjne rozwiązania architektoniczne.

Termin przygotowania prac do 15 listopada 2018 r.

Harmonogram VI edycji Olimpiady BiI:

  • do 1 grudnia 2018 r. przesłanie do Organizatora sprawozdań z realizacji I etapu Olimpiady wraz z ocenionymi pracami.
  • 7 stycznia 2019 r. - II etap Olimpiady (test wiedzy + praca pisemna na zadany temat).
  • do 31 stycznia 2019 r. powiadomienie Komisji Szkolnych o wynikach II etapu.
  • 15 kwietnia 2019 r. - III etap Olimpiady (egzamin teoretyczny i praktyczny; ogłoszenie wyników; uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

Chęć uczestnictwa w Olimpiadzie zgłoś w bibliotece szkolnej.  Szczegóły Olimpiady na stronie www.olimpiadabii.uni.lodz.pl oraz w bibliotece lub pod adresem agajednac@o2.pl


Zapraszamy do udziału
w III edycji Olimpiady Cyfrowej!


Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Składa się z trzech etapów:

  • Zawody I stopnia - test on-line (20 listopada 2018 r. godz. 10:00),
  • Zawody II stopnia - mini-projekt (7 stycznia – 18 lutego 2019 r.),
  • Zawody III stopnia - finałowe (12 – 13 kwietnia 2019 r.).

Termin rejestracji Uczestników Olimpiady do 31 października 2018 r.

Chęć uczestnictwa w Olimpiadzie zgłoś w bibliotece szkolnej. Szczegóły Olimpiady na stronie http://olimpiadacyfrowa.pl/ oraz w bibliotece lub pod adresem agajednac@o2.pl