Psycholog szkolny

 

Klaudia Banaś

O mnie
Jestem psychologiem z dyplomem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z doświadczeniem w pracy w poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz w szkole.
Jako psycholog staram się poszukiwać w młodym człowieku potencjału rozwojowego, mocnych stron i predyspozycji, które pozwolą mu rozwinąć skrzydła oraz radzić sobie w rzeczywistości i przezwyciężać trudności.
Patrzę optymistycznie na młodzież, z podziwem i zachwytem nad jej zmaganiami oraz przemianami.

Zadania
Do moich obowiązków w naszym liceum należą:
- konsultacje indywidualne z uczniami, w tym: doradztwo zawodowe, diagnoza predyspozycji, wsparcie w sytuacjach trudnych oraz w procesie adaptacyjnym uczniów, nauka umiejętności gospodarowania czasem, uczenia się i innych;
- konsultacje z rodzicami uczniów;
- współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, w tym: prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, szkolenia nauczycieli, integracja klas pierwszych, organizowanie spotkań z instytucjami, gośćmi;
- współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas;
- koordynowanie programu stypendialnego;

Godziny pracy
Poniedziałek - 7.30 – 13.30
Wtorek - 11.00- 16.00
Środa - 9.00 – 13.00
Czwartek - 9.00 – 14.00
Piątek - 9.00 – 15.30