Program stypendialny
16.11.2021, autor: I. Harasymiak-Krzyżanowska

 

Miło nam poinformować, że tegorocznym kandydatem do nagrody stypendialnej w III edycji Programu „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” jest Anastazja Lisek – uczennica klasy 3n naszego liceum. Organizatorami Programu są WFOŚiGW w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie, a głównym celem - wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych, edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, promowania wzorowych postaw proekologicznych, dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia oraz angażowanie do czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.

W grupie kilkunastu zadań, jakie w ciągu ostatnich 5 miesięcy zrealizowała nasza uczennica, na szczególne wyróżnienie zasługują dwa zadania, obejmujące udział uczennicy:
1. w projekcie „Ochrony czynnej aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, w tym aklimatyzacji aldrowandy pęcherzykowatej do warunków ex situ.
2. oraz udział w „Badaniach wpływu składu pożywek na współczynnik rozmnażania aldrowandy pęcherzykowatej Aldrovanda vesiculosa”.

Obserwacje i pomiary pobranego materiału przeprowadzone zostały z udziałem Anastazji w miesiącach czerwiec - wrzesień 2021 r. w Laboratorium Kultur Tkankowych Instytutu Produkcji Ogrodniczej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie naszej uczennicy w realizacji zadań stypendialnych:
- Pani dr inż. Marzenie Parzymies – kierownikowi projektu „Ochrony czynnej aldrowandy pęcherzykowej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”,
- Pani Annie Mikołajko – Rozwałce – prezesowi Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie,
- Panu Michałowi Olszowemu - prezesowi Fundacji Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego oraz uczestnikom wymiany międzynarodowej,
- Kolegom i Koleżankom z klasy 3n.