Powtórka przed Maturą
18.02.2019, autor: A. Kasińska

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Doradca metodyczny nauczycieli biologii miasta Lublin

zapraszają uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do udziału w

IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Powtórka przed Maturą

Główne cele konkursu to:
•    zmierzenie się uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi na maturze z biologii,
•    pogłębienie zainteresowań biologicznych uczniów,
•    wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.

Zgłoszenia prosimy kierować do 8 marca 2019 r na adres:
Wojewódzki Konkurs Biologiczny "Powtórka przed Maturą"
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
pl. Wolności 4, 20-005 Lublin
Alicja Kasińska – doradca metodyczny
lub na adres e-mail: aka3lo@wp.pl
tel./fax. 81 532 09 47

Konkurs został objęty Honorowymi Patronatami  Marszałka Województwa,
Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.

Pliki do pobrania