Podręczniki na rok szkolny 2017/18
07.08.2017, autor: Admin

KLASY PIERWSZE

Przedmiot


Podstawa

 

Rozszerzenie

 

Język polski


Witold Bobiński, Anna Janus - Sitarz, Maciej Pabisek: „Nowe lustra świata", cz. 1 i cz. 2. WSiP

 

Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek: „Nowe lustra świata", cz. 1 i cz. 2. WSiP

 

Matematyka


Klasa 1c i 1d, 1e, 1f, 1h

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Zbiór zadań do liceów
i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

Klasa 1a i 1b, 1g

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

Biologia


K. Archacka, R. Archacki "Po prostu Biologia" Wydawnictwo WSiP

 

M. Guzik, E. Jastrzębska "Biologia na czasie" -zakres rozszerzony. Nowa Era (II semester)

 

Chemia


Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, "To jest chemia" Nowa Era , zakres podstawowy, podręcznik i ćwiczenia

 

 

Fizyka


Odkryć fizykę" podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

autorzy: Marcin Braun i Weronika Śliwa, wydawnictwo Nowa Era

 

Grzegorz Kornaś „Ciekawi świata 1": fizyka zakres rozszerzony Operon(1b)

Zbiór zadań 1 „Zrozumieć fizykę" B. Mendel
i [3in.], Nowa Era(1b)

 

Wok


„Spotkania z kulturą" Nowa Era

 

 

Historia


S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość.
Wiek XX. Nowa Era , Poziom podstawowy.

 

 

Wos


Janicki A., W centrum uwagi. Zakres podstawowy, Nowa Era

 

 

Geografia


J. Kop, M Kucharska, E. Szkurłat. " Tylko geografia", zakres podst. Wyd. Szkolne PWN

 

 

Język angielski


'On screen' Express Publishing, V. Evans, J. Dooley, tak sam przyszłe klasy 1 poziom B2 lub B2+. Podręcznik we wrześniu po teście poziomującym.

 

 

Język niemiecki


„Meine Welttour" Nowa Era po teście
poziomującym.

 

Poziom podręcznika ustalony będzie we wrześniu po teście poziomującym.

 

Język hiszpański


1c, 1g Małgorzata Spychała DESCUBRE A1.1 WYDAWNICTWO DRACO Sp. z o.o.

 

 

Język rosyjskiMirosław Zybert „Novyj dialog I" WSIP

 

 

Język francuski


Guy Capelle, Robert Ménand "Le Nouveau Taxi 1", Wyd. Hachette

 

 

Edb


M. Goniewicz, Z. Smutek, A. Kowal- Nowa, Odkrywamy na nowo podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Operon

 

 

Podstawy przedsiębior -czości


Ekonomia stosowana podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

 

Informatyka


Gawełek A., „Informatyka", Operon poziom podstawowy

 

 

Religia


Ks. R. Strus, ks. W. Galant, Świadczę o Jezusie
w Kościele. Gaudium

 

 


 

KLASY DRUGIE

Przedmiot


Podstawa

 

Rozszerzenie

 

Język polski


Witold Bobiński, Anna Janus - Sitarz, Maciej Pabisek: „Nowe lustra świata", cz. 3, i cz.4,
WSiP

 

Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek: „Nowe lustra świata", cz. 3 i cz. 4, WSiP

 

Matematyka


Klasy 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

2a i 2b Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

Biologia


 

M. Guzik, E. Jastrzębska "Biologia na czasie" -zakres rozszerzony. Nowa Era

 

Chemia


"To jest chemia 1" zakres rozsz.

Maria Litwin, Szarota Styka -Wlazło, Joanna Szymońska, Nowa Era++++++

 

K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii, Wyd. Pazdro

 

Fizyka


 

2b i 2g G. Kornaś „Ciekawi świata 1 kontynuacja i 2": fizyka zakres rozszerzony Operon

 

Przyroda


e podręcznik „Przyroda"

 

 

Wok


B. Osińska, Sztuka i czas, cz.1 i 2, WSiP

 

 

Historia


Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek Historia 3, Cz.1 Mirosław Ustrzycki Historia 3. Część 2 Seria

Ciekawi Świata, OPERON

 

Zrozumieć przeszłość. Cz. 1 i 2. Poziom rozszerzony. Nowa Era ( klasa 2 D )

 

Wos


Zakres rozszerzony. Podręcznik cz.1 Seria Odkrywany na nowo. Operon. Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz (kontynuacja) a potem cz.2

 

Janicki A., W centrum uwagi. Cz.1. Zakres rozszerzony. Nowa Era. ( klasa 2 D )

 

Historia i społeczeństwo


M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Historia
i społeczeństwo. Moduł: Ojczysty Panteon i ojczyste spory oraz Moduł: Rządzący i rządzeni, WSiP

 

 

Geografia


J. Kop, M Kucharska, E. Szkurłat. " Tylko geografia", Wyd. Szkolne PWN kont.

 

Geografia, repetytorium maturalne, WSiP

 

Język angielski


Evans V.: „On Screen", Express Publishing kontynuacja

 

 

Język niemiecki


2a "Super" cz.2 - wyd. Macmillan 2b - "Super" cz.3 - wyd. Macmillan

 

 

Język hiszpański


2c, 2g Małgorzata Spychała DESCUBRE A1.2 WYDAWNICTWO DRACO Sp. z o.o.

 

 

Język rosyjski


Mirosław Zybert „Novyj dialog 2" WSIP

 

 

Język francuski


Robert Ménand "Le Nouveau Taxi 2 ", Wyd. Hachette

 

 

Język łaciński


2d - S. Kalinkowski, J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Iure et legibus, Wyższa Szkołą Handlu i Prawa

 

 


2f, 2h - S.Filpczak-Nowicka, Z. Grech-Żmijewska, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, PZWL

 

 

Religia


Ks. R. Strus, ks. W. Galant, Świadczę o Jezusie
w świecie. Gaudium

 

 


 

KLASY TRZECIE

Przedmiot


Podstawa

 

Rozszerzenie

 

Język polski


Witold Bobiński, Anna Janus - Sitarz, Maciej Pabisek: „ Nowe lustra świata", cz. 4, WSiP Witold Bobiński, Anna Janus - Sitarz: „ Nowe lustra świata", cz. 5, WSiP

 

Witold Bobiński, Anna Janus - Sitarz, Maciej Pabisek: „ Nowe lustra świata", cz. 4, WSiP Witold Bobiński, Anna Janus - Sitarz: „ Nowe lustra świata", cz. 5, WSiP

 

Matematyka


Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy Oficyna
Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy Oficyna
Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

3a i 3b Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

Biologia


 

M. Guzik, E. Jastrzębska "Biologia na czasie" -zakres rozszerzony. Nowa Era

 

Chemia


"To jest chemia 2"zakres rozsz. Maria Litwin, Nowa Era

 

K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii, Wyd. Pazdro

 

Fizyka


 

G. Kornaś „Ciekawi świata 2" kontynuacja: fizyka zakres rozszerzony Operon

 

Wok


B. Osińska, Sztuka i czas, cz.1 i 2, WSiP

 

 

Historia


Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek Historia 3, Cz. 1

 

Mirosław Ustrzycki Historia 3. Część 2 Seria Ciekawi Świata, OPERON

 

Zrozumieć przeszłość. Cz. 3 i 4. Poziom rozszerzony. Nowa Era ( klasa 3 D )

 

Wos


Zakres rozszerzony. Podręcznik cz.1 Seria Odkrywany na nowo. Operon. Z. Smutek,
J. Maleska, B. Surmacz (kontynuacja)
a potem cz.2

 

Janicki A., W centrum uwagi. Cz.2. Zakres rozszerzony. Nowa Era. ( klasa 3 D i 3 C )

 

Geografia


J. Kop, M Kucharska, E. Szkurłat. " Tylko geografia", Wyd. Szkolne PWN kont.

 

Geografia, repetytorium maturalne, WSiP

 

Język angielski


Evans V., „On Screen", Express Publishing kontynuacja

 

 

Język niemiecki


3h gr. począt. Meine Welttour cz. 3, kurs podst., Nowa Era

 

3 h gr. kont. "Abitur" wyd. WSiP - kurs podstawowy

 

Język hiszpański


Castro Viudez, i in.:ESPAÑOL EN MARCHA 3, wyd. SGEL-Educación

 

 

Język rosyjski


O. Tatarchyk, A. Ślązak - Gwizdała, Nowyj Dialog 3, WSiP

 

 

Język francuski


Robert Ménand "Le Nouveau Taxi 2 " kontynuacja, Wyd. Hachette

 

 

Język łaciński


3d - S. Kalinkowski, J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Iure et legibus, Wyższa Szkołą Handlu i Prawa

 

 


3f, 3h - S.Filpczak-Nowicka, Z.Grech-Żmijewska, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, PZWL

 

 

Religia


Ks. R. Strus, ks. W. Galant, Świadczę o Jezusie w rodzinie. Gaudium

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania