Plan pracy Komisji Rekrutacyjnej
27.07.2020, autor: Admin

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna od 31 lipca do 4 sierpnia pracuje w sali nr 8, w godz. 9.00 - 14.00.

W tym czasie kandydaci mogą dostarczać poświadczone kopie zaświadczenia z wynikiem egzaminu ósmoklasisty oraz dokonywać zmian w wybranych preferencjach.