Plan pracy Komisji Rekrutacyjnej
11.08.2020, autor: Admin

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna od 13 do 18 sierpnia 2020 roku pracuje w sali 8, w godz. 8.00 - 15.00.

Dnia 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 8.00 zostaną wywieszone listy uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do III LO. Aby potwierdzić wolę nauki w naszej szkole należy złożyć:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 3 zdjęcia, kartę zdrowia, a także potwierdzenie posiadania tytuł Laureata (jeśli posiadacie).

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani, a w dalszym ciągu chcą kontynuować naukę w III LO, proszeni są o złożenie podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej. (wzór w załączniku poniżej).

Pliki do pobrania