Oferta edukacyjna 2021/22

Oznaczenie oddziału

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane w danym oddziale
języki obce

Planowane w danym oddziale zajęcia dodatkowe
(godz. do dyspozycji dyrektora)

1a

matematyka,
geografia,
język angielski

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

ekonomia

1b

matematyka,
fizyka,
informatyka

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

astronomia

1c

język polski,
historia,
język angielski

zobacz więcej

język angielski,

język niemiecki

elementy filozofii

1d

język polski,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język francuski - grupa*

elementy filozofii

1e

biologia,
chemia

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

ekologia i zdrowie,
chemia w medycynie

1f

biologia,
chemia,
matematyka

zobacz więcej

język angielski,

język hiszpański - grupa,
język niemiecki - grupa*

ekologia i zdrowie,
chemia w medycynie

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym