Oferta edukacyjna 2020/21

Propozycja oferty złożonej do Wydziału Oświaty i Wychowania. Ostateczna oferta będzie znana po akceptacji WOiW.

Oznaczenie oddziału

Planowane dla danego oddziału przedmioty
ujęte w podstawie programowej
w zakresie rozszerzonym

Nauczane w danym oddziale
języki obce

Planowane w danym oddziale zajęcia dodatkowe
(godz. do dyspozycji dyrektora)

1a

matematyka,
geografia,
język angielski

język angielski,

język niemiecki - grupa,
język rosyjski - grupa

ekonomia

1b

matematyka,
fizyka,
informatyka

język angielski,

język niemiecki

astronomia

1c

matematyka,
fizyka - grupa,
chemia - grupa

język angielski,

język hiszpański

matematyka stosowana

1d

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie

język angielski,

język niemiecki

elementy filozofii

1e

język polski,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

język angielski,

język francuski - grupa,
język hiszpański - grupa

elementy filozofii

1f

biologia,
chemia

język angielski,

język niemiecki

ekologia i zdrowie,
chemia w medycynie

1g

biologia,
chemia,
matematyka

język angielski,

język francuski - grupa,
język hiszpański - grupa

ekologia i zdrowie,
chemia w medycynie