Międzyklasowe koła olimpijskie

 

Koło matematyczne pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej (prowadzący: dr Andrzej Ganczar, mgr Anna Karwat, mgr Urszula Kalita),

Koło fizyczne i astronomiczne (prowadzący: dr Regina Zawisza-Winiarczyk i mgr Dominika Brus),

Koło chemiczne pod patronatem Wydziału Chemii UMCS (prowadzący: prof. dr hab. Aleksadra Szczęś),

Międzyszkolne otwarte koło lingwistyki matematycznej (prowadzący: mgr Józef Tymicki),

Koło historyczne pod patronatem Katedry Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii KUL (prowadzący: prof. dr hab. Paweł Kras i jego zespół),

Koło prawnicze pod patronatem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (prowadzący: dr hab. Michał Domagała i jego zespół),

Koło geograficzne pod patronatem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (prowadzący: mgr Ewa Szabłowska),

Koło teatrologiczne pod patronatem Katedry Dramatu i Teatru Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego KUL (prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, dr hab. Anna Podstawka),

Koło filozoficzne (prowadzący: dr Jacek Frydrych).