Matura w III LO im. Unii Lubelskiej
16.07.2021, autor: Admin

 

Jak zdaliśmy w tym roku maturę? Było wiele niepokoju związanego z pandemią i zdalnym nauczaniem, ale jak zwykle młodzież poradziła sobie z niełatwymi egzaminami bardzo dobrze. Zdawalność matury w  naszej szkole jest na poziomie 99,%.
W kluczowych przedmiotach uzyskaliśmy bardzo wysokie średnie:

Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym
Język polski – 68%
Matematyka – 88%
Język angielski – 98%

Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym
Język polski – 73%
Matematyka – 62%
Język angielski – 87%
Biologia – 61%
Chemia – 67%
Fizyka – 53%
Geografia – 66%
Historia – 64%
WOS – 53%

Dla porównania zdawalność w liceach w kraju to 81,0%,  w województwie lubelskim - 81,7%.

 

Średnie wyniki
w III LO (%)

Średnie wyniki
w kraju w liceach (%)

Średnie wyniki
w liceach województwa lubelskiego (%)

Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym

Język polski

68

58

58

Matematyka

88

62

63

Język angielski

98

82

80

Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

Język polski

73

52

49

Matematyka

62

40

40

Język angielski

87

70

66

Biologia

61

36

36

Chemia

67

37

39

Fizyka

53

45

44

Geografia

66

39

36

Historia

64

39

37

WOS

53

31

28