Matura 2022
06.07.2022, autor: Admin

 

Jak zdaliśmy w tym roku maturę? Zdawalność matury w  naszej szkole jest na poziomie 100%. W kluczowych przedmiotach uzyskaliśmy bardzo wysokie średnie. Jak zwykle świetnie przygotowana przez naszych nauczycieli młodzież poradziła sobie z niełatwymi egzaminami bardzo dobrze.

 

 

Średnie wyniki
w III LO (%)

Średnie wyniki
w kraju w liceach (%)

Średnie wyniki
w liceach województwa lubelskiego (%)

Średnie wyniki
w liceach miasta Lublina (%)

Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym

język polski

74,36

57

57

59

matematyka

88,35

63

63

61

język angielski

97,07

82

79

79

Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

język polski

88,15

57

58

58

matematyka

65,9

43

44

41

język angielski

87,9

69

65

65

biologia

76,17

47

46

47

chemia

68,63

39

40

46

fizyka

68,89

44

42

42

geografia

78,75

47

46

44

historia

66,67

41

41

42

wos

67,33

33

32

41