Matura
16 07.2021

Jak zdaliśmy w tym roku maturę? Było wiele niepokoju związanego z pandemią i zdalnym nauczaniem, ale jak zwykle młodzież poradziła sobie z niełatwymi egzaminami bardzo dobrze. Zdawalność matury w naszej szkole jest na poziomie...

28 06.2021

Uwaga tegoroczni maturzyści III LO i absolwenci poprawiający wyniki matury

23 04.2021

Informujemy, że odbiór naklejek kodowych i haseł do systemu SIOEO

25 03.2021

Maturzyści i absolwenci z lat ubiegłych poprawiający wyniki egzaminu...

14 08.2020

Z ogromną satysfakcją i dumą informujemy, że nasza szkoła jako jedyna placówka publiczna prowadzona przez Miasto Lublin może poszczycić się 100 procentową zdawalnością matury 2019/2020

27 05.2020

Informacja na temat organizacji egzaminu maturalnego w III LO

24 04.2020

MEN opublikował nowy harmonogram egzaminu maturalnego w 2020 roku

18 06.2019

Zapraszamy tegorocznych maturzystów III LO oraz absolwentów poprawiających wyniki matury po odbiór świadectw dojrzałości 4 lipca 2019 do świetlicy szkolnej w godz. 9.00 – 12.00