Matura
06 07.2022

Jak zdaliśmy w tym roku maturę? Zdawalność matury w naszej szkole jest na poziomie 100%. W kluczowych przedmiotach uzyskaliśmy

28 06.2022

We wtorek, 5 lipca 2022r zapraszamy absolwentów na rozdanie...

27 04.2022

Informujemy, że odbiór naklejek kodowych i haseł do systemu SIOEO

16 07.2021

Jak zdaliśmy w tym roku maturę? Było wiele niepokoju związanego z pandemią i zdalnym nauczaniem, ale jak zwykle młodzież poradziła sobie z niełatwymi egzaminami bardzo dobrze. Zdawalność matury w naszej szkole jest na poziomie...

28 06.2021

Uwaga tegoroczni maturzyści III LO i absolwenci poprawiający wyniki matury

23 04.2021

Informujemy, że odbiór naklejek kodowych i haseł do systemu SIOEO

25 03.2021

Maturzyści i absolwenci z lat ubiegłych poprawiający wyniki egzaminu...

14 08.2020

Z ogromną satysfakcją i dumą informujemy, że nasza szkoła jako jedyna placówka publiczna prowadzona przez Miasto Lublin może poszczycić się 100 procentową zdawalnością matury 2019/2020