Matura
04 07.2018

Po raz kolejny maturę w III LO zdali wszyscy absolwenci.

27 06.2018

Uwaga tegoroczni absolwenci III LO im. Unii Lubelskiej i poprawiający wyniki matury z lat ubiegłych

05 05.2018

Za nami egzamin pisemny z języka polskiego!

23 04.2018

Informujemy, że odbiór naklejek kodowych i haseł do systemu OBIEG będzie możliwy od 27 kwietnia 2018 r. w sekretariacie szkoły.

13 03.2018
30 06.2017

Z radością i dumą informujemy, że tegoroczną maturę zdali wszyscy przystępujący do niej uczniowie. Osiągnęliśmy jako szkoła znakomite rezultaty zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, znacznie przewyższające średnie krajowe i województwa lubelskiego

05 04.2017

Informujemy, że odbiór naklejek kodowych i haseł do systemu OBIEG będzie możliwy od 28 kwietnia 2017 r. w sekretariacie szkoły